ايسلند در زمان جنگ سرد، با توجه به موقعيت استراتژيک خود در منطقه شمال اروپا، مورد توجه ايالات‌متحده آمريکا قرار گرفته و با تشويق و حمايت اين کشور در يال ۱۹۴۹ به عضويت پيمان آتلانتيک شمالى (ناتو) در مى‌آيد.