دو سوم زمين‌هاى مجارستان شامل دشت‌هاى حاصلخيزى است که جهت کشت گندم و ذرت و برنج و توليد ميوه و سبزى مساعد مى‌باشد و نزديک نيمى از محصولات کشاورزى اين کشور را محصولات کشاورزى زراعى تشکيل مى‌دهند. چاودار، جو، جو دوسر، تخمه آفتابگردان، چغندر قند از ديگر محصولات عمده کشاورزى مجارستان مى‌باشند.