%۹۳ مردم فنلاند، فنلاندى (Suomi)، شش درصد سوئدى و ۱% را مابقى اقوام تشکيل مى‌دهند. به لحاظ مطالعه اقليت‌ها در هر جامع در ذيل اقليت‌هاى عمده نژادي، قومى و زبانى مورد بحث قرار مى‌گيرد:

کولى‌ها (Gyphsys)

در حال حاضر بين ۶ الى ۹ هزار کولى در فنلاند وجود دارد که با لباس محلى ظاهر مى‌شوند و موهاى آنان مشکى است. اجداد کولى‌هاى فعلى براى اولين بار در اواسط قرن ۱۶ عمدتاً از غرب و از طريق سوئد به فنلاند آمدند. نگرش کلى در قبال آنان در قوانين قرن‌هاى ۱۷، ۱۸ و ۱۹ فنلاند آمده است که هدف اين قوانين استحاله و کنترل آنان مى‌باشد. به هر حال تأثير بر کولى‌ها به علت مقاومت شديد و سرسختانه آنان اندک بوده است. علت ديگر عدم موفقيت قوانين مزبور آن بوده که تا قرن اخير کولى‌ها در نواحى روستائى زندگى مى‌کردند.


ميسيونرى کولى‌ها در سال ۱۹۰۶ در فنلاند تشکيل گرديد. تنها اين نهاد توانست از طريق آموزش کودکان کولى‌ها تا اندازه‌اى بر آنان تأثير بگذارد. اگرچه اکثريت کولى‌ها متعلق به کليساى لوتران مى‌باشند، اما تعداد زيادى از آنان به جنبش پنتاکوستال (Pentacostal) پيوستند.


در ۱۹۶۷ کولى‌ها خود را به عنوان يک گروه فشار تحت عنوان انجمن کولى‌هاى فنلاند سازماندهى نمودند. آنان از طريق انجمن خود توانستند برخى از قوانين حقوقى و مدنى را به نفع خويش به تصويب برسانند و وارد متون حقوقى نمايند، از جمله، قانونى که تبعيض نژادى را ممنوع ساخت (در سال ۱۹۷۰) و قانون بهبود وضعيت مسکن کولى‌ها (در سال ۱۹۷۵). طبق قانون اخير مى‌بايست تا سال ۱۹۸۰ براى کليه کولى‌ها مکان مسکونى مناسب و کافى تهيه مى‌گرديد که تنها نسبت کوچکى موفق به دريافت مسکن گرديدند.


شمارى از کولى‌ها که در ۱۰۰۰ سال پيش از هند به اروپا مهاجرت نموده بودند؛ در سال ۱۵۸۴ به فنلاند سرازير شدند. اين عده که شمار آنان در حال حاضر به ۶۵۰۰ نفر مى‌رسد (۲۰۰۰ نفر نيز به سوئد مهاجرت نمودند) به زبان بومى خود صحبت مى‌نمايند و تلاش دارند تا کتاب‌هاى درسى آنان نيز به زبان بومى کولى‌ها باشد. کولى‌ها با بزرگتران خود با احترام و مهربانى صحبت مى‌کنند و از آنان نيز مواظبت مى‌نمايند. آنان در خانوادهٔ بزرگ زندگى نموده که شامل خويشاوندان، والدين و اولاد مى‌شود.


زنان کولى در خانه مى‌مانند و به خانه‌دارى و بچه‌دارى مشغول مى‌شوند و مردان، کار بيرون خانه را انجام مى‌دهند. نظافت لباس و منزل از اهميت خاصى نزد کولى‌ها برخوردار بوده و وقت زيادى براى آن مصرف مى‌دارند. حدود ۱۰ متر پارچه جهت تهيه لباس زنان کولى به کار برده مى‌شود که معمولاً ۱۰ کيلوگرم وزن دارد و اگر کسى آن را پوشيد نبايد لباس ديگرى را بر تن نمايد.

کارليائى‌ها

مفهوم کارليا داراى معنى‌هاى مختلف تاريخي، جغرافيائي، قومى و زبانى است. چون در تاريخ معاصر فنلاند اکثر کارليائى‌ها متعلق به کليساى ارتدوکس اين کشور بوده‌اند، لذا با آنان به عنوان اقليت فرهنگى - مذهبى نيز معامله مى‌گردد.


مناطقى که امروزه به کارليا معروف است در مرز فنلاند ــ‌شوروى واقع مى‌باشد که بخشى از آن در جنگ زمستان فنلاند‌ــ شوروى از خاک فنلاند جدا و ضميمه خاک شوروى سابق گرديد.


در فنلاند هويت کارليائى‌ها حاوى سه بُعد است: زبان کارليائي، فستيوال‌ها، عرف و آداب و رسوم قومى کارليائى و سرانجام مذهب ارتدوکس.


زبان کارليائى يعنى زبان بالتيکى فنلاندى و يا گويش فنلاندى‌هائى که در منطقه جغرافيائى جنوب شرقى فنلاند - کارليا زندگى مى‌کنند.


از ميان آداب و رسوم و فستيوال‌هاى قومى کارليائى بايد دعا و آواز ريتس دُ پاساگ (Rites De Passage) را نام برد که به هنگام ازدواج و تشييع جنازه خوانده مى‌شود و ديگر بازى مختص کارليائى‌ها به نام کيکا (Kyyk) را نام برد. همچنين فستيوال بزرگ محلى به نام، پراسينکا (Praasiniekka) (که امروزه هويت اصلى و مذهبى خود را از دست داده است) را بايد نام برد و سرانجام نيز غذاهاى کارليائى‌ها و نيز آداب و رسوم سنتى آنان.


سومين بُعد مهم هويت کارليائى‌ها مذهب يا کليساى ارتدوکس مى‌باشد. اين کليسا شامل پنج گروه اقليت خيلى کوچک مى‌باشد که علاوه بر مردم کارليا، روس‌ها، يونانى‌ها، رومانى زبان‌ها، آنانى که از کليساى لوتران به کليساى ارتدوکس تغيير عقيده مى‌دهند و نيز گروه اسکولت سامى (Skplt Smi) فنلاند در آن عضو هستند.


به هر حال سابقه مذهب ارتدوکس در منطقه کارليا به قرن ۱۲ برمى‌گردد. در حال حاضر بر طبق قوانين مصوب ۱۹۷۰ کليساى ارتدوکس دومين کليساى ملى فنلاند محسوب مى‌گردد.