فنلاند که پنجمين کشور پهناور اروپا است از شرق با روسيه، از شمال با نروژ و از غرب با سوئد همسايه بوده، خليج بوتنى در غرب، خليج فنلاند در جنوب و درياى بالتيک در جنوب غربى آن قرار داشته و سبب مى‌شود تا اين کشور از مرز ساحلى ۱۱۰۰ کيلومترى برخوردار باشد.