همکارى‌هاى اقتصادى ايران و کرواسى سابقه طولانى دارد. کرواسى در قالب يوگسلاوى سابق مناسبات اقتصادى خوبى با ايران داشته و شرکت‌هاى صنعتى و تجارى آن سال‌ها است که در زمينه‌هاى مختلف تأسيس نيروگاه، تأمين قطعات يدکى نيروگاه‌هاى برق، حفاري، سدسازى و غيره با شرکت‌ها و وزارتخانه‌هاى ايرانى همکارى دارند. همکارى‌هاى اقتصادى فى‌مابين پس از انقلاب اسلامى ايران و استقلال کرواسى نيز ادامه يافته است. هر چند که بروز جنگ خانمان‌سوز در بوسنى و هرزگوين و نحوه عملکرد کرواسى نسبت به اين جنگ در مقاطع مختلف تأثيرات بسيارى بر آن داشته است.