بروز درگيرى‌هاى خونين و ارتکاب جنايات فجيع عليه مسلمانان در بوسنى و هرزگوين طى سه سال اخر شديداً موجب جريحه‌دار شدن احساسات مسلمانان در اقصى نقاط جهان و ترغيب کشورهاى اسلامى به انجام اقداماتى جهت کاهش فشارهاى وارده بر مسلمانان اين ديار گرديده بود. مناقشه بوسنى يکى از معدود مواردى بود که تا حدودى موجد نوعى اجماع نظر در ميان کشورهاى اسلامى بوده است. اگرچه هر يک از کشورهاى اسلامى به لحاظ داشتن ملاحظات و منافع خاص خود در زمينه‌هاى مختلف، شيوه‌هاى خاصى را براى کمک به مسلمانان بوسنى توصيه مى‌کنند ، ولى همگى در خصوص لزوم تقويت بنيه اقتصادى و نظامى اين جمهورى و کمک به بازسازى اين کشور و خاتمه بخشيدن به مصائب وارده بر مسلمانان اين جمهوري، اتفاق نظر دارند (۱).


(۱) . برخى از کشورهاى اسلامى حمايت‌هاى سياسى در چارچوب اقدامات بين‌المللى از جمله سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامى را مطرح مى‌کنند و برخى نيز پا را فراتر گذاشته، اقدامات قاطع يک يا چند جانبه کشورهاى اسلامى را در زمينه‌هاى سياسي، اقتصادى و نظامى توصيه مى‌نمايند.


در اين راستا جمهورى کرواسى با وقوف به توجه خاص دولت‌هاى اسلامى به وضعيت بوسني، از مدت‌ها قبل خصوصاً پس از انعقاد موافقت‌نامه واشنگتن سعى نمود خود را واسطه ارتباط بوسنى و کشورهاى اسلامى قرار داد و از اين رهگذر بخش‌هائى از حمايت‌هاى کشورهاى اسلامى در زمينه‌هاى مختلف را به‌سوى خود جلب نمايد. کرواسى طى دو سال اخير روابط خوبى با کشورهاى اسلامى شمال آفريقا، خاورميانه و شرق آسيا برقرار نموده است. مقامات اين کشور تاکنون چندين بار در نشست‌هاى سازمان کنفرانس اسلامى ويژه بوسنى و هرزگوين شرکت نموده و با توجيه سياست‌هاى کرواسى نسبت به بوسنى از حمايت‌هاى سياسى اين سازمان در بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاى تصويبى برخوردار شده‌اند. اين کشور در سايه همکارى نه چندان مطلوب با بوسنى از حمايت‌هاى اقتصادى کشورهاى اسلامى نيز بهره‌مند شده است.


در اين راستا کرواسى تاکنون روابط اقتصادى خوبى با جمهورى اسلامى ايران، ترکيه، اندونزي، مالزي، کويت، امارات متحده عربي، الجزاير، عربستان سعودي، مصر، پاکستان، سودان، اردن و مراکش برقرار نموده است. همچنين مقامات کرواسى تاکنون سفرهائى به کشورهاى اسلامى به‌عمل آورده‌اند که از آن جمله مى‌توان به سفر توجمان به ترکيه، سفر نخست‌وزيران قبل و فعلى کرواسى به ايران، پاکستان، اندونزى و مالزى و سفر وزير امور خارجه به الجزاير، امارات، جمهورى اسلامى ايران و کويت اشاره نمود. از مهم‌ترين سفرهاى مقامات کشورهاى اسلامى (به جز جمهورى اسلامى ايران که به‌طور مشروح در روابط دوجانبه خواهد آمد) به کرواسى نيز مى‌توان به سفر رؤساى جمهور ترکيه و اندونزي، نخست‌وزيران پاکستان و ترکيه و وليعهد اردن اشاره نمود.