- اهميت استراتژيک کرواسى در منطقه:

ظهور سقوط سيستم‌هاى امنيتى و نظم‌بندى‌هاى سياسي، منطقه‌اى و بين‌المللى بعضاً موجب کاهش و يا افزايش نقش برخى کشورها مى‌شود. گاه کشورى در يک نظم‌بندى سياسى - نظامى منطقه‌اى يا بين‌المللى نقش دست اول را به عهده مى‌گيرد و گاه با تغيير متغيرها و فاکتورهاى قدرت، اين کشور نقش خود را از دست داده و در حاشيه قرار مى‌گيرد.يا بالعکس کشورى که زمانى به‌دليل دورى از مؤلفه‌هاى قدرت و يا ضعف‌هاى ژئوپليتيک جزء بازيگران حاشيه‌اى و دست دوم بود مى‌تواند با شکل‌گيرى يک سيستم جديد، به فاکتورى مهم مبدل شود.


ناگفته نماند، برخى کشورها نيز از ويژگى‌هاى خاصى برخوردار هستند که در تمام قطب‌بندى‌ها و سيستم‌هاى امنيتى مى‌تواند به‌عنوان نقاط ضعف يا قوت براى آن کشور محسوب گردد.در اين رابطه جمهورى کرواسى يکى از کشورهائى است که در خلال قطب‌بندى‌هاى يک‌صدسال اخير جايگاه‌هاى متفاوتى داشته است.اين کشور که به‌طور سنتى متحد و منطقه نفوذ آلمان‌ها است،در خلال جنگ سرد و نظام دوقطبى بين‌الملل در قالب يوگسلاوى سابق و تحت رهبرى تيتو نقش منطقه حايل بين شرق و غرب را به‌عهده داشت ليکن با اضمحلال نظام دوقطبى و متعاقباً فروپاشى يوگسلاوى سابق، کرواسى با شناخت موقعيت ژئوپليتيک خود و اهداف و منافع بازيگران اصلى عرصه نظم نوين بين‌الملل، توانست نهايت بهره‌بردارى را از شرايط حاصله پس از پايان جنگ سرد ببرد.


سواحل طولانى کرواسى با آدرياتيک، برخوردارى از جزاير متعددى که به‌لحاظ کاربرد نظامى و اقتصادى و عمق قابل توجه آب‌هاى مجاور آنها داراى اهميت ويژه‌اى هستند، قرار گرفتن بر سر راه ورود آمريکا و قدرت‌هاى اروپائى به منطقه اروپاى مرکزي، مجاورت با دنياى غرب به‌عنوان يکى از کشورهاى بلوک شرق سابق، مجاورت با کشورهائى چون مجارستان و اتريش که مى‌تواند در دسترسى اين کشورها به دريا نقش ترانزيت را ايفاء نمايد و قرار گرفتن بر سر راه دسترسى صرب‌ها به دريا از مهم‌ترين نقاط قوت ژئوپليتيک اين کشور است.دولتمردان زاگرب توانسته‌اند با بهره‌گيرى از اين برترى‌ها طى چند سال پس از استقلال، موقعيت منطقه‌اى کشورشان را به‌نحو چشمگيرى تقويت نمايند. شعله‌ور شدن جنگ چهارساله بوسنى و هرزگوين که تبعات ناگوارى براى مسلمانان اين سامان داشت نيز در تحکمى موقعيت منطقه‌اى و بين‌المللى کرواسى مؤثر بود زيرا اين کشور در سايه قرار گرفتن بر سر راه ورود به بوسنى هرزگوين توانست نه تنها در نظر برخى قدرت‌هاى جهانى بلکه در ميان کشورهاى اسلامى نيز جايگاه ويژه‌اى کسب نمايد به‌نحوى که بسيارى از دول اسلامى علاقه‌مند به سرنوشت بوسنى در مراودت خود با کرواسى حساب ويژه‌اى باز کردند.


اين کشور همچنين با همسوئى با استراتژى آمريکا در بالکان، علاوه بر تقويت توانائى خود در روياروئى با رقيب اصلى يعنى صرب‌ها، توانسته است در شکل‌گيرى نظم جديد بالکان نيز جايگاه ويژ‌ه‌اى کسب نمايد. کروات‌ها با اين خط‌‌‌مشى به‌خوبى توانسته‌اند حمايت‌هاى آمريکا را در نزديکى به سازمان‌هاى سياسي، نظامى و اقتصادى منطقه‌اى و بين‌المللى جلب نموده و راه خود را به‌سوى طرح‌ها و برنامه‌هاى تنظيم شده از جمله طرح مشارکت براى صلح باز کنند. با اين حال کرواسى به لحاظ ژئوپليتيک نقاط ضعفى نيز دارد که بيشتر به مسئله اقليت‌ها و به‌عبارتى مشکل مبتلا به بسيارى از کشورهاى بالکان مربوط مى‌گردد که به تفکيک مورد بررسى قرار مى‌گيرد.