آب‌هاى داخلى

علاوه بر رودخانه‌ها که به‌طور جداگانه شرح داده مى‌شود در جمهورى کرواسى ۳۰ درياچه وجود دارد. بزرگترين آنها درياچه ورانسکو (Vransko) در نزديکى زادار است (۳۰ کيلومتر مربع) و بقيه به‌ترتيب عبارتند از: درياچه پروچا (Peruca)(۱۳ کيلومتر مربع) در نزديکى سينى (Sinj)، درياچه پروکليان (Prokljan )،(۱۱کيلومتر مربع) درياچه وارنا (Varna ) (کيلومتر مربع ۵،۸) در جزيره کرش (Cres)، درياچه نادين (Nadin ) (کيلومتر مربع ۴،۸).مجموعه درياچه‌هاى پليتوايس که در حال حاضر به‌صورت پارک ملى درآمده است، به‌‌خاطر زيبائى فوق‌العاده آن مشهور است.

جدول درياچه‌هاى بزرگ

نام درياچه مساحت
ورانسکو (Vransko) ۳۰/۷
پروچا (Peruca) ۱۳
پروکليانسکو (Prokljansko) ۱۱/۱
ورانسکو - کرش (Varansko) ۵/۸
نادينسکو (Nadinsko) ۴/۸۸
کروشچيچکو (Kruscicko) ۳/۹
لوکوارسکو (Lokvarsko) ۲/۱
درياچه‌هاى واقع در جزاير درياچه مليتسکا
(Mljetska jezera (Maloiveliko) که روى‌هم‌رفته ۱۵ درياچه دارد.
۲/۰۱
درياچه پليتويتسا (Plitvicka jezerz) ۱/۹۸
جمع کل مساحت درياچه‌ها ۵،۷۴۷

کوه‌ها

با اين‌که قسمت اعظم خاک کرواسى کوهستانى است ولى قله‌اى بلندتر از ۱۹۰۰ متر در اين کشور وجود ندارد. کوه دينارا مهم‌ترين و قله آن بلندترين قله کرواسى است که داراى ارتفاعى ۱۸۳ متر است.


جدول عمده کوه‌هاى کرواسى با ارتفاع بيش از ۱۰۰۰

کوهستان قله ارتفاع (متر)
دينارا (Dinara) دينارا ۱۸۳۰
کامشنيتسا (Kamesnica) کامشنيتسا ۱۸۱۰
بيوکوو (Biokovo) Svetijure ۱۷۶۲
ولبيت Vaganskivrh ۱۷۵۷
پليشويتسا (‌Pljesivica) Ozeblin ۱۶۵۷
وليکاکاپلا (Velika Kapela) Bielolasica ۱۵۳۴
ريسنياک (Risnjak) V.Risnjak ۱۵۲۸
اسويلايا (Svilaja) اسويلايا ۱۵۰۸
اسنيژيک (Snieznik) اسنيژيک ۱۵۰۶
ويشويتسا (Visevica) ويشويتسا ۱۴۲۸
اوچکا (Ucka) اوچکا ۱۴۰۱
بيتوراى (Bitoraj) بيتوراي ۱۳۸
موسور (Mosor) V.Kabal ۱۳۳۹
مالاکاپلا (Mala Kapela) Seliski vrh ۱۲۸۰
چيچاريا (Cicariia) V.Planik ۱۲۷۲
اسنيژنيتسا (Snijeznica) اسنيژنيتسا ۱۲۳۴
ژومبراچکاگورا
(Zumberacka Gora)
Sveta Gera ۱۱۷۸
پيرومينا (Promina) Cavnoka ۱۱۴۸
توهوبيچ (Tuhobic) Tuhobic ۱۱۰۹
ايوانچيتسا (Ivantica) ياوانچيتسا ۱۰۵۹
مدودنيتسا (Medvednica) Sljeme ۱۰۳۵

جزاير

جمهورى کرواسى در درياى آدرياتيک داراى ۱۱۵۸ جزيره کوچک و بزرگ است که جزيره کرک با وسعت ۴۰۹ کيلومتر مربع بزرگترين آنها است. بعضى از جزاير مسکونى نيست و تنها به‌عنوان يک برآمدگى در داخل آب نمايان است.


جدول عمده‌ترين جزاير مسکونى کرواسى با مساحت بيش از ۵۰ کيلومتر مربع

نام جزيره جمعيت ۱۹۹۱ مساحت
(کيلومتر مربع)
کرک (Krk) ۱۶۴۰۲ ۴۰۹
کرس (Cres) ۳۰۷۷ ۴۰۵/۷۸
براچ (Brac) ۱۳،۸۲۴ ۳۹۴/۵۷
خوار (Hvar) ۱۱،۴۵۹ ۲۹۹/۶۶
پاگ (Pag) ۷۹۶۹ ۲۸۴/۵۶
کورچولا (Korcula) ۱۷،۰۳۸ ۲۷۶/۰۳
دوگيوتوک (Dugiotok) ۲۹۳۲ ۱۱۴/۴۴
مليت (Mliet) ۱۲۷۳ ۱۰۰/۴۱
ويس (Vis) ۴۳۵۴ ۹۰/۲۴
راب (Rab) ۹۲۰۵ ۹۰/۲۴
لوشينى (Losini) ۸۷۱۹ ۷۴/۶۸
پاشمن (Pasman) ۳۳۴۹ ۶۳/۶۴
شولتا (Solta) ۱۱۴۸ ۵۸/۹۸
اوگليان (Uglian) ۷۷۲۶ ۵۰/۲۱