سرزمين مادرى کروات‌ها کرواسى ناميده شده است و اکثر آنها در اين کشور زندگى مى‌کنند. همچنين کروات‌ها در بوسنى و هرزگوين، کوزوو و ويوودينا اقامت دارند. علاوه بر آن در مناطق ساحلى مونته‌نگرو يک جامعه باستانى کرواتى مخصوصاً در بوکا کوتورسکا (Boka Kotorska) زندگى مى‌کنند. کروات‌ها در بعضى از کشورهاى اروپائى مانند اتريش، چک، ايتاليا، اسلواکى و رومانى زندگى مى‌کنند.

اتريش

اقليت کروات در اتريش در منطقه بورگن لند - گراديشچه (Gradisce-Burgenland) ساکن هستند و شمار آنها به ۴۰،۰۰۰ نفر مى‌رسد و از اين تعداد ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر در وين زندگى مى‌کنند. آنها با جديت مليت و فرهنگ خود را حفظ کرده و براى رشد آن کوشش مى‌کنند، مطبوعات محلى خود را به زبان کرواتى انتشار مى‌دهند و از ميان فعاليت‌هاى ديگر آنان کار انجمن آکادميک کروات در وين برجسته است.

بوسنى و هرزگوين

براساس جديدترين اطلاعات آمارى تعداد کروات‌ها در بوسنى و هرزگوين حدود ۷۵۲،۰۶۸ نفر است که ۳/۱۷ درصد از جمعيت کل آن جمهورى را تشکيل مى‌دهند. شمار کروات‌ها در اين جمهورى مرتباً در حال کاهش است. (در سال ۱۹۸۱ - ۴/۱۸%، ۱۹۹۱ - %۲۰/۶) که علت آن مهاجرت آنان به کرواسى و کشورهاى اروپائى و خارج از اروپا است. قسمت اعظم ملت کرواسى در بوسني، در قسمت غربى هرزگوين، در بوسنى مرکزى و پوساونيا زندگى مى‌کنند. کروات‌ها در اين بخش‌هاى بوسنى اکثريت جمعيت را تشکيل مى‌دهند: پوسانسکى برود، گروده، چيتلوک، چاپلينا، بوسواچا، بوسانسکى شاماتس، ليوبوشکي، ليون، شيروکى بريگ، کرشوو، کيسلياک، نوى تراونيک، پروزور، اوراشيه، اوجاک، نئوم، ويتز، وارش، توميسلاوگراد که در اين بخش‌ها ۲/۴۱ درصد از کل کروات‌هاى بوسنى زندگى مى‌کنند. در بخش‌هاى زير هم کروات‌ها درصد مهمى از جمعيت را تشکيل مى‌دهند: برچکوو و بوگينوو درونتا، فوينيتسا، پايته، اسکندر واکوف، کتوروارش، موستار، کونيتس، کاکاني، ژيچه، زنيتسا، توزلا، تراونيک، تشاني، تسيليچ، استلاتس، مدريچه، ماگلاي، گورنيه واکوف در بخش‌هاى نام‌برده شده ۱/۸۱ درصد از کل کروات‌هاى بوسنى زندگى مى‌کنند.

ايتاليا

حداقل ۱۳۰۰۰ کروات در ايتاليا زندگى مى‌کند. در حدود ۳۰۰۰ نفر کروات در آبروزى (Abruzzi) در منطقه مسکونى آکواويوو (Acquaviv) و اطراف آن زندگى مى‌کنند که مشخصات ملى کرواتى و رسم و رسومات خود را حفظ کرده‌اند و افراد مسن آنها هنوز به زبان کرواتى صحبت مى‌کنند. به اين عده بايد ۱۰،۰۰۰ نفرى که در بخش‌هاى ديگر ايتاليا زندگى مى‌کنند افزوده شود.

مجارستان

براساس يک ارزيابى در مجارستان حدود ۵۰،۰۰۰ کروات زندگى مى‌کنند. قسمت اعظم آنان در حومه شهر پچ (۲۵،۰۰۰) و بوداپست زندگى مى‌کنند. اين اقليت، در فعاليت‌هاى اجتماعي، مطبوعاتى و آموزشى شرکت دارند.

آلمان

در آلمان حدود ۱۸۳،۰۰۰ کروات زندگى مى‌کنند که بين کشورهاى اروپاى غربى بزرگترين اجتماع را تشکيل مى‌دهند،اغلب اين مهاجرين براى يافتن کار موقت مهاجرت گروهى داشته‌اند. در بين سالهاى ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ تعداد بيشترى کروات در آنجا زندگى مى‌کرد که در اثر بازگشت به سرزمين مادرى و يا مهاجرت به کشورهاى غيراروپائى مانند (استراليا، امريکا، کانادا) از تعداد آنها کاسته شد و در حال حاضر هم به‌خاطر امکان به‌وجود آمدن بحران اقتصادى حاصل (متحد شدن دو آلمان و اختلالات در توازن نيروى کار و غيره) اين تعداد به‌طور محسوسى کم شده‌اند. قسمت اعظم افرادى که در آن کشور تا به امروز باقى مانده‌اند را مى‌توان به‌عنوان مهاجرين به حساب آورد، اکثر آنان کارگرانى هستند که در صنايع و امور خدماتى به کار مشغول هستند و عمده آنها در مراکز صنعتى بزرگ مانند ايالت‌هاى باير، بادن وتنبرگ، وستفاليا، هولشتاين و برخى ديگر از ايالت‌هاى آلمان متمرکز است.

اسلوونى

طبق آمار سال ۱۹۹۱ در اسلووني، ۵۵،۶۲۵ کروات زندگى مى‌کنند و اين تعداد ۹/۲% جمعيت کل اسلوونى را تشکيل مى‌دهند.

صربستان

کروات‌ها در ويودينا قسمتى از جمعيت بومى آنجا را تشکيل مى‌دهند که از ۳۰۰ سال قبل و يا بيشتر در آن مناطق زندگى مى‌کنند. براساس اطلاعات اداره آمار آن ايالت و برپايه سرشمارى سال ۱۹۹۱ در ويودينا ۷۴،۲۲۶ نفر کروات زندگى مى‌کرد که ۶۹/۳% از جمعيت در بونيواتس ۲۱،۵۵۲ نفر يا ۸/۱۰% جمعيت در شکاتس Sokac) ۱۸۶۵ ) و يا ۰۹/۰ درصد از کل جمعيت آن ايالت را تشکيل مى‌دادند. در بونيواتس (Bunjevac) و شکاتس (Sokac) که در حقيقت قسمتى از ملت کروات در آنجا ساکن مى‌باشند، با تلاش‌هائى مى‌خواهند به‌طور مصنوعى ملت کروات را تقسيم کنند و به اين طريق از حقوق آنها بکاهند. کروات‌ها در بخش‌هاى زير در ويدينا به‌طور مشخص‌ترى حضور دارند. آپاتين Apatin) ۴۸۷۱ ) نفر، باچ Bac) ۲۲۲۹)نفر، روما Ruma) ۳۸۳۶ ) نفر، سومبور Sombor) ۱۲،۵۴۶ ) نفر، اينجيا ‌Inija) ۴۶۷۴ ) نفر، بچين Beocin) ۸۹۰ ) نفر، سرمسکا ميتروونيا Sremska Mitrovina) ۳۹۲۰ ) نفر، استارا پازار Stara Pazova) ۳۱۰۷ ) نفر، سبوتيستا Subotica) ۳۳،۸۵۳) نفر و شيد Sid) ۶۰۸۵ ) نفر. در بخش‌هاى ذکر شده ۸/۷۷ درصد از کل کروات‌ها در ويوودينا و بقيه در ديگر بخش‌هاى آن ايالت زندگى مى‌کنند. در ايالت کوزوو در سال ۱۹۹۱ سرشمارى نفوس انجام نگرفت. ليکن براساس اطلاعات موجود از سرشمارى سال ۱۹۸۱ در آنجا ۸۷۱۸ نفر کروات زندگى مى‌کردند که ۶/۰ درصد از جمعيت کل آن ايالت را تشکيل مى‌دادند. قسمت اعظم کروات‌ها در کوزوو در بخش‌هاى ليپليانا Lipliana) ۳۶۷۶ ) نفر و ويتنيا Vitina) ۳۷۲۲ ) نفر زندگى مى‌کنند. در ناحيه سنجاک براساس سرشمارى ۱۹۸۱، تعداد ۲۲۵ نفر کروات زندگى مى‌کنند.

جدول شمار کروات‌ها در کشورهاى اروپائى

بلژيک ۸،۰۰۰
بوسنى و هرزگوين ۷۵۲،۰۰۰
مونته‌نگرو ۶۰۰۰
چک و اسلواکي ۴۰۰۰
دانمارک ۲۰۰۰
فرانسه ۲۸،۰۰۰
ايتاليا ۱۳،۰۰۰
لوکزامبورگ ۱۰۰۰
مجارستان ۵۰،۰۰۰
مقدونيه ۳۰۰۰
هلند ۷۰۰۰
آلمان ۱۸۳،۰۰۰
روماني ۸،۰۰۰
اسلووني ۵۶،۰۰۰
صربستان ۱۴۹،۰۰۰
سوئد ۲۵،۰۰۰
سوئيس ۳۵،۰۰۰
اتريش ۸۰۰۰
مجموع ۱،۳۷۰،۰۰۰