جهت بررسى رقابت در آن بازار، طيف وسيعى از کالاهاى وارداتى چين با تأکيد بر کالاهاى قابل صدور ايران در ضميمه ارائه شده است.


در اين جدول منابع تأمين ۸۰ قلم کالاى وارداتى چين ذکر شده است تا زمينه را براى بررسى‌هاى دقيق‌تر کارشناسى و تخصصى فراهم آورد. در اين بخش به تعدادى از اين کالاها اشاره مى‌شود.


در زمينه آهن‌آلات و فولاد، کشورهاى کانادا، آمريکا، استراليا، اسپانيا، لهستان، ژاپن، روسيه و هنگ کنگ (هنگ کنگ عمدتاً به عنوان صادر کننده مجدد مطرح است.)


مواد پلاستيک وارداتى به چين توسط کشورهاى آلمان، انگلستان، ايتاليا، هلند، بلژيک، فرانسه، سوئيس، سوئد، ايرلند، ژاپن، آمريکا، کانادا، مالزي، برزيل، سنگاپور، کره‌جنوبى و هنگ کنگ تأمين مى‌شود.


در زمينه مواد شوينده کشورهاى آمريکا، ژاپن، کانادا، آلمان، انگلستان، هلند، بلژيک، اسپانيا، فرانسه، سوئد. فيليپين، برزيل، کره شمالى و روسيه حضور دارند و رقباى ايران بشمار مى‌روند. سنگ مرمر و گرانيت توسط کشورهاى ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، يونان، هند، آمريکا، افريقاى جنوبى و هنگ کنگ عرضه مى‌شود.


در بازار فرش دستباف چين، کشورهاى آمريکا، استراليا ، کانادا، ايتاليا، انگلستان، آلمان و هنگ کنگ حضور دارند. از آنجا که اين کشورها خود وارد کننده فرش و از مراکز فروش فرش مى‌باشند، بنظر مى‌رسد به صادرات مجدد به ان کشور مبادرت مى‌کنند.


در بازار پسته چين، کشورهاى آمريکا، هنگ کنگ و سنگاپور رقيب ايران هستند. از آنجا که آمريکا در دو دهه اخير بصورت توليدکننده و صادرکننده پسته درآمده است، رقيبى جدّى براى ايرن بحساب مى‌آيد. اينامر مى‌تواند از عوامل مؤثر بر صادرات اندک و رو به کاهش پسته ايران به آن کشور باشد. بديهى است عدم بازاريابى و تبليغات ايران در ان بازار فرصت را براى کشورهاى رقيب بيشتر مى‌کند. دو کشور ديگر (هنگ کنگ و سنگاپور) صادرکننده مجدد پسته مى‌باشند. خرماى مورد نياز چين از کشورهاى عمان و اندونزى و به مقدار کم از ايران وارد مى‌شود. خرماى مورد نياز چين از کشورهاى عمان و اندونزى و به مقدار کم از ايران وارد مى‌شود. خرماى مورد نياز چين از کشورهاى عمان و اندونزى و به مقدار کم از ايران وارد مى‌شود. کشور اندونزى خود واردکننده خرما بوده و به صدرات مجدد اقدام مى‌کند. کشور عمان نيز بنظر مى‌رسد حجم بيشتر صادرات خرما را از واردات تأمين نمايد.


در آمار واردات مواد خوراکى چين، واردات آب سيب و گوجه فرنگي، ، سس گوجه‌فرنگى و سوپ‌هاى آماده از آمريکا به ثبت رسيده است. آب پرتقال از آمريکا، برزيل، آلمان، هنگ کنگ و استراليا و آب انگور از استراليا وارد مى‌شود.


واردات ماهى يخ‌زده چين توسط ۴۳ کشور از سراسر جهان تأمين مى‌شود.واردات ماکاروى به ميزان ۶ ميليون دلار از شوارهاى هنگ کنگ،ژاپن، مالزي، سنگاپور، کره جنوبي، اندونزي، تايلند و آمريکا صورت مى‌گيرد.


موادشيميايى وارداتى چين نظير هيدراکسيدسديم و کربنات سديم از کشورهاى روسيه، آمريکا، استراليا، ژاپن، آلمان، ايتاليا، ژاپن، آلمان، ايتاليا، بلژيک، انگلستان، کره جنوبى ، فيليپين و هنگ کنگ وارد مى‌شود.