واردات ايران از چين در سال ۱۳۷۲ معادل ۳۲۶ ميليون دلار بود که در سال بعد به رقم ۱۴۶ ميليون دلار کاهش يافت، پس از آن سال رو به افزايش گذاشت و در سال ۱۳۷۶ به رقم ۳۹۴ ميليون دلار بالغ گشت.


کالاهاى وارداتى ايران از چين را عمدتاً کالاهاى ساخته شده تشکيل مى‌دهد. اقلام عمده واردات ايران از چين طى سال‌هاى ۷۶-۱۳۷۲ عبارت بودند از لوازم و ادوات، ابزارآلات، موتور، ماشين‌هاى صنعتي، کاغذ، شيرآلات، موتور سيکلت ، برخى مواد شيميايى ، برنج رنگ‌هاى قليايي، قارچ کش‌ها و ماليافت مصنوعى.

جدول واردات ايران از چين طی سالهای۷۶_۱۳۷۲

سال میلیون دلار
۷۲ ۳۲۶
۷۳ ۱۴۶
۷۴ ۲۳۲
۷۵ ۲۴۰
۷۶ ۳۹۴


واردات ايران از چين در سال ۱۳۷۲ اقلام متنوعى را شال مى‌شد که به مهمترين آنها اشاره مى‌شود:


- مواد معدنى شامل: خاک نسوز، اکسيد منيزيم، اسيد فسفريک، سولفور سديم، سولفات دوسديم، سولفات دوباريم، ترى پلى فسفات سديم، کربنات سديم سنگين، اسيد سيتريک، مواد رنگى غيرآلى مصنوعي، قارچ کش‌ها و علف کش‌ها.


- کنف و منسوجات کنفى شامل پلى استر، پلى اَستر مخلوط با پنبه و مخ ابرشم.


- لوله‌ها، لوازم و اتصالات لوله‌کشي، ماشين‌آلات، دستگاه‌ها و قطعات لوازم برقى و وسايل ورزشى از ديگر اقلام وارداتى از آنکشور در سال مزبور بوده است.


واردات ايران از چين در سال ۱۳۷۳ شامل اقلام زير بوده است:


گوشت گاو، ازت، کک زغال سنگ، رنگ‌ها، ترى پلى فسفات سديم، پلى استر، مفتول آهن، لوازم لوله‌کشي، قفل، دستگاه‌هاى مکانيکى و ادوات برقي.


کالاهاى وارداتى چين در سال ۱۳۷۴ اقلام زير را در برگرفته است:


گوشت گاو، ترى پلى فسفات سديم، منسوجات کنفي، زغال، تعرکيبات کربوکسى آميد، لاستيک رويى بادى اتومبيل سواري، کاغذ، برنج پوست کنده، فسفات‌ها، رنگ‌هاى قليايي، قارچ کش‌ها، ماشين‌آلات، شيرهاى چدني، موتور سيکلت، قطعات وسايط نقليه، کنتور گاز، لوازم لوله‌کشى و ادوات مکانيکي.


در سال ۱۳۷۵ اقلام زير از چين وارد شد:


مواد شيميايى شامل: پراکسيد سديم، هيپوکلريت کلسيم، سولفيت‌هاى سديم، سولفات دى سديم، پلى فسفات، اسيد استيک، آمينواسيدها، فوِرآلائيد، موادرنگى اسيدي، صمغ‌ها و داروهاى هورمون‌دار. همچنين موتورهاى پيستوني، تلمبه‌ها، سيم خاردار، ادوات مکانيکي، ماشين‌آلات، الکترودها، موتور برق و موتور سيکلت از ديگر اقلام مهم وارداتى ايران از چين در سال مزبور بوده است.


اقلام مربوط به ورادات ايران از چين طى سال‌هاى ۷۶-۱۳۷۲ به تفکيک سال در جدول ارائه شده است.