حجم مبادلات تجارى ايران و چين از ۳۶۱ ميليون دلار در سال ۱۹۹۰ به يک ميليارد و ۲۱۵ ميليون دلار در سال ۱۹۹۹ افزايش يافته است.

جدول مربوط به حجم مبادلات تجارى دو کشور در ۱۰ سال گذشته

سال ارزش کل صادرات و واردات درات چين واردات چين
۱۹۹۰ ۳۶۱ ميليون دلار ۳۱۸ ميليون دلار ۳۴/۵۴ ميليون دلار
۱۹۹۱ ۳۱۳/۶۹ ميليون دلار ۲۹۳/۱۸ ميليون ۲۰/۵۱ ميليون
۱۹۹۲ ۴۳۶/۶۳ ميليون دلار ۳۳۵/۶۵ ميليون ۱۰۰/۹۸ ميليون
۱۹۹۳ ۷۱۲/۷۱ ميليون دلار ۴۰۲/۶۹ ميليون ۳۱۰/۲۰ ميليون
۱۹۹۴ ۴۴۷ ميليون دلار ۲۶۵ ميليون ۱۸۲ ميليون
۱۹۹۵ ۵۰۴/۴۶ ميليون دلار ۲۷۷/۸۹ ميليون ۲۲۶/۵۶ ميليون
۱۹۹۶ ۷۸۱ ميليون دلار ۳۹۵ ميليون ۳۸۶ ميليون
۱۹۹۷ ۱/۰۳۲ ميليون دلار ۴۹۶ ميليون ۵۳۶ ميليون
۱۹۹۸ ۱/۲۱۵ ميليون دلار ۶۵۷ ميليون ۵۵۸ ميليون
۱۹۹۹ ۱/۳۴۸ ميليون دلار ۶۶۳ ميليون ۶۸۵ ميليون


براساس همين گزارش، همکارى‌هاى فنى و اقتصادى چين و ايران از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و دو کشور جمعاً ۲۸ قرارداد امضاء که مبلغ کل آن ۱۱۰ ميليون دلار بود.


حجم مبادلات تجارى دو طرف در ۴ ماهه اول سال ۲۰۰۰ به ۶۶۶ ميليون دلار و در نيمه اول سال ۲۰۰۰ به ۱/۱ ميليارد دلار بالغ شده است.


در ژوئن سال ۱۹۹۰ صليب سرخ چين براى کمک به مصيب‌ديدگان ايران يکبار ۵۰۰ هزار يوان دارو و بار ديگر مبلغ ۳ ميليون يوان در اختيار ايران قرار داد.


در ۲۵ آوريل سال ۱۹۹۱، دولت چين بيش از ۵۰ تن اقلام مختلف براى کمک به آوارگان افغانى به دولت ايران هديه داد. در ۲۸ ژوييه همان سال سازمان هلال‌احمر ايران ۷۰ تن مواد مورد نياز براى کمک به مصيبت‌ديدگان چين در اختيار اين کشور گذارد.


در سال ۱۹۹۳ دولت چين اقلامى به ارش يک ميليون يوان براى کمک به نواحى سيل زده جنوب ايران ارسال کرد.


در پنجم مارس ۱۹۹۷، صليب سرخ چين ۵۰ هزار دلار به عنوان کمک براى مصيب‌ديدگان زلزله اردبيل در اختيار هلال‌احمر ايران گذارد.


در ۱۰ مه همان صليب سرخ چين کمک‌هايى به ارزش ۵ ميليون يوان را براى زلزله‌زندگان در اختيار هلال‌احمر ايران قرار داد.