پرداخت‌ها براساس اعتبارات اسنادى در سطح گسترده‌اى از مبادلات صادرات و واردات چين مورد استفاده قرار مى‌گيرد. واردکننده چينى مى‌تواند از بانک چين براى گشايش اعتبار اسنادى درخواست کند. واردگنندگان بايستى مدارک لازم را به بانک ارائه دهند. مدارک مربوط به پرداخت، قبول يا ارسال پول ممکن است براى پرداخت يا واريز معاملات تجارى لازم باشد، لکن موارد آن محدود مى‌باشد. پرداخت‌هاى اقساطى يا پرداخت‌هاى معوقه در مواردى که مقادير زيادى ارز مورد نياز است نظير واردات ماشين‌آلات و تجهيزات، مورد استفاده قرار مى‌گيرد.