موقعيت جغرافيائى

جمهورى شيلى کشورى است دراز و باريک و مى‌توان گفت تنها سرزمينى است که با طولى نزديک به ۴۳۰۰ کيلومتر در کُره جغرافيا بدين شکل يافت مى‌شود، لذا اين کشور به کمربند باريک و طويل کُره زمين گرديده است. عرض اين سرزمين به‌طور متوسط ۲۵۰ کيلومتر بوده، به‌گونه‌اى که اين باريکى محسوس مى‌باشد و معروف است شخص مى‌تواند رشته کوه‌هاى پوشيده از برف را به‌ويژه در قُلل آند در مشرق و آب‌هاى اقيانوس آرام را در مغرب به‌طور هم‌زمان رؤيت کند.اين کشور که در طول سواحل اقيانوس آرام در آمريکاى جنوبى و در جنوبى‌ترين قسمت نيم‌کره غربى قرار گرفته از شمال با پرو با بوليوى و آرژانتين همسايه بوده، از مغرب به اقيانوس آرام محدود شده و از جنوب تا جنوب قطب و دماغه هورن (Capehorn ) کشيده شده است.


اوضاع و شکل جغرافيائى اين سرزمين مصداق بارز لفظ شيلى است که به زبان بوميان سرخ‌پوست منطقه بوليوى و پرو (آيمارها)، چيلى يعنى جائى که زمين به انتها مى‌رسد. شيلى به لحاظ وسعت و بزرگى هفتمين کشور آمريکاى جنوبى است که ۷۵۶،۶۲۶ کيلومتر مربع مساحت دارد و با محاسبه بخش قطب جنوب که متعلق به شيلى است مساحت کل اين سرزمين به ۲،۰۰۶،۶۲۶ کيلومتر مربع مى‌رسد.

تقسيمات جغرافيائى

کشور شيلى تا پيش از سال ۱۹۷۵ به ۲۵ استان و حوزه تقسيم مى‌شود. لذا در اين سال با توجه به تغييرات سيستم حکومتى به ۱۳ ناحيه اصلى که ۵۱ حوزه جديد به‌علاوه يک ناحيه پايتخت، سانتياگو را در برمى‌گرفت تقسيم گرديد. ۱۳ ناحيه مزبور به ‌شرح ذيل مى‌باشد:

جدول تقسيمات جغرافيائى

نام مساحت جمعيت مرکز
De Tarapaca 58،۶۹۸ ۳۷۳،۲۵۴ Iquique
De Antofagasta ۴۱۲،۶۴۴ ۳۹۵،۸۲۵ Antafagosta
De Atacama ۷۵،۵۷۳ ۲۰۲،۶۶۸ Copiappo
De Coquimbo 40،۶۵۶ ۴۹۶،۴۰۳ La Serana
De Valparaiso 16،۳۹۶ ۱،۴۳۷،۸۷۱ Valparaiso
Gen.O.Higgins De Libertador 16،۳۶۵ ۶۶۱،۹۳۸ Rancagua
De Manuel ۳۰،۳۰۲ ۸۶۹۸۲۱ Talka
Del Bio Bio 36،۹۲۹ ۱،۷۰۸،۰۵۲ ُConcepcion
De La Araucania 31،۸۵۸ ۸۰۸،۵۰۰ Temuco
De Los Lagos 66،۹۹۷ ۹۴۱،۳۴۶ Puerto Montt
Campo Del Asien Del Gen.C.Ibanies 109،۰۲۵ ۸۲،۳۹۵ Coihaque
Magallantnrtida Chilena 132،۰۳۴ ۱۶۵،۸۲۰ punta Arenas
Santiago 15،۳۴۹ ۵،۵۴۵،۵۵۳ -

مشخصات جغرافيائى

شيلى به‌ وسيله کوه‌هاى بلند آند که در سرتاسر شرق اين کشور امتداد يافته است و قُلل مرتفع آن در برخى نقاط به بيش از ۶ هزار متر از سطح دريا مى‌رسد، از آرژانتين جدا مى‌گردد. از سوى ديگر اين رشته کوه‌ها و نيز جريان سرد Humboldt در آب و هواى کشور تأثير دارند.


انزواى طبيعى شيلى از اين جهت که بين اقيانوس آرام و کوه آند و منطقه‌اى بيابانى و برخى مناطق به‌کلى بِکر و دست نخورده قطبى محصور گشته است، باعث شد تا از اين کشور تصويرى چون يک پناهگاه قطبى به ‌دست دهد، در حالى که اين‌گونه نيست. بکرى برخى مناطق سرزمين شيلى تا حدى است که هنوز از طبيعت کوچک‌ترين بهره‌بردارى نشده است. شمال کشور که منطقه سرزمين شيلى تا حدى است که هنوز از طبيعت کوچک‌ترين بهره‌بردارى نشده است. شمال کشور که منطقه باير و بيابانى است يکى از خشک‌ترين نقاط کره زمين مى‌باشد. ولى آسمان صاف و شفاف آن منطقه و تلاش دولت باعث گرديده تا پيچيده‌ترين تأسيسات نجومى در اين مناطق نصب و مراکز علمى مخصوص در آن منطقه ايجاد شود؛ به ‌طورى که قبل از پايان قرن بيستم بزرگ‌ترين تلسکوپ جهان در بلندى‌هاى صحرا آتا کاما (Atacama) نصب گرديد. صحراى آتاکاما در شمال شيلى که درّه معروف ماه (Vally of The Moon) در آن قرار دارد، از خشک‌ترين صحراهاى جهان است که صحراى Geysers ،Oases و شهرهاى معدنى و نيز غنى‌ترين منابع Lithium را در خود جاى داده است.


درياچه‌هاى جنوبى شيلى داراى آب‌هاى فراوان بوده، بلندترين درياچهٔ جهان Chungara lake با ارتفاع ۴۵۰۰ متر از سطح دريا در پارک ملّى لائوکا (Lauca) در شمال کشور قرار دارد. نواحى قطبى اين کشور محيطى دست نخورده به ‌حساب مى‌آيد. حدفاصل مرزهاى غربى و شرقي، ناحيه مرکزى کشور، با مجموعه‌اى از درهّ‌هاى سرسبز و محصور بين فلات‌هاى هموار در دامان کوه‌دشت‌هاى آند قرار دارد. معادن مهم کشور همچون مس، ذغال‌سنگ و نفت در شمال - مرکز و جنوب به ‌طور گسترده قرار دارند.


جنگل‌هاى انبوه مرکزى و جنوبى هم چنين از ذخاير عظيم کشور محسوب مى‌شوند. زمين‌هاى مناسب کشاورزى و دامدارى در مرکز وجود دارند که در توليد و صادرات ميوه شيلى کمک شايانى نموده است. بخش‌هاى صنعتي، مالى و خدماتى در شهرهاى عمده واقع بوده و در سواحل طولانى کشور صنايع ماهيگيرى مشاهده مى‌شود.حدفاصل دو مرز غربى و شرقى ناحيه کشور مجموعه از درهّ‌هاى سرسبز و محصور بين فلات‌هاى هموار بر دامان کوه‌دشت آند مى‌باشد.

موزه پاسکوا