تجارت کلى شيلى براساس ميزان صادرات و واردات در طول سال ۱۹۹۵ به ۸/۳۱،۷۹۴ ميليون دلار بالغ گرديد که نشان‌دهندهٔ ۴/۳۷% افزايش نسبت به حجم ۲۳،۱۴۶ ميليون دلارى سال ۱۹۹۴ بود. اين تغييرات در حقيقت بيانگر افزايشى به ميزان ۴/۴۸۰۱ ميليون دلار در مورد صادرات و ۴/۳۸۴۷ ميليون دلار در بخش واردات بود.


ميزان مبادلات تجارى شيلى بر اساس ميزان صادرات و واردات کشور طى سال ۱۹۹۵ با ميزان ۲/۱۰۹۸ ميليون دلار افزايش، نشان‌گر تمايل مثبت ۶/۶۶۱% نسبت به سال ۱۹۹۴ بود. مازاد تجارى کشور با آسيا به ۳/۲۹۹۰ ميليون دلار رسيد که ژاپن در اين بخش در مقام اول و کشورهاى تايوان، کره‌جنوبي، تايلند و اندونزى در مکان‌هاى بعدى قرار داشتند.


براساس اعلام بانک مرکزي، تراز بازرگانى شيلى در سال ۱۹۹۶ با ۲/۱ ميليارد دلار کسرى روبه‌رو بود. ميزان صادرات کشور در اين سال برابر با ۳/۱۵ ميليارد دلار و ميزان واردات برابر ۵/۱۶ ميليارد دلار اعلام گرديد؛ که در نتيجه صادرات در مقايسه با سال ۱۹۹۵ بيان‌گر ۵% کاهش و واردات شاهد ۱۲% افزايش مى‌باشد. علت عمده اين پديده کاهش بهاء اقلام صادراتى در بازارهاى بين‌المللى و افزايش بهاء اقلام وارداتى عنوان شده است. براساس اين گزارش هم‌چنين توليد کالاهاى واسطه‌اى مصرفى و سرمايه‌اى در طول سال ۱۹۹۶ به ترتيب ۳۲%،۱۸% و ۱۴% افزايش داشته است.


ايالات‌متحده با ۴/۱۹%، ژاپن با ۳/۱۲%، برزيل با ۷۱%، آرژانتين با ۲/۶%، آلمان با ۱/۵%، کره جنوبى با ۵/۴%، انگليس با %۴/۲، ايتاليا با ۵/۳%، فرانسه با ۳%، و تايوان با ۸/۲% مشارکت در امر بازرگانى خارجي، مهم‌ترين شرکاء شيلى به ‌شمار مى‌روند.

جدول صادرات شيلى

شرح ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ميزان تغييرات ۹۴/۹۵
صادرات (فوب) ۱۰،۱۲۵ ۹،۴۱۶ ۱۱،۶۴۵ ۱۶،۴۴۶ ۴۱/۲
کشاورزي، شيلات، دام ۱،۲۲۹ ۱،۱۷۰ ۱،۲۷۱ ۱،۵۳۶ ۲۰/۸
مواد معدني ۴،۷۲۷ ۴،۰۴۱ ۵،۱۰۷ ۷،۹۷۷ ۵۶/۲
صنايع ۴،۱۴۳ ۴،۱۷۴ ۵،۲۲۶ ۶،۸۷۹ ۳۱/۶
ديگر اقلام ۲۴/۸ ۳۰/۰ ۳۹/۵ ۵۳/۲ ۳۴/۷

جدول واردات شيلى

شرح ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ميزان تغييرات ۹۴/۹۵
واردات (سيف) ۹،۷۵۵ ۱۰،۸۶۸ ۱۱،۵۰۰ ۱۵،۳۴۸ ۳۳/۵
کالاهاى مصرفي ۱،۶۹۱ ۱،۹۰۴ ۱،۹۹۱ ۲،۸۲۶ ۴۱/۹
کالاهاى سرمايه‌اي ۲،۵۷۱ ۳،۰۳۹ ۳،۲۶۴ ۴،۱۵۲ ۲۷/۲
کالاهاى واسطه‌اى ۵،۱۷۶ ۵،۵۹۱ ۵،۸۸۵ ۷،۹۱۸ ۳۴/۶
ديگر اقلام ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۴۹ ۱۶۲ ۸/۹
مناطق آزاد ۲۱۳ ۲۲۷ ۲۱۰ ۲۸۷ ۳۶/۸
جمع مبادلات در کل
[صادرات و واردات]
۱۸،۱۹۸ ۵۲،۰۲۸ ۶۲،۳۱۴ ۴۳،۱۷۹ ۳۷/۴

جدول مقايسه‌اى تراز بازرگانى خارجى شيلى طى سال‌هاى ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶

سال صادرات واردات تراز تجارى
۱۹۹۲ ۱۰،۰۰۷/۴ ۹،۲۳۶/۹ ۷۷۰/۵۰
۱۹۹۳ ۹،۱۹۸/۷ ۱۰،۱۸۰/۸ ۹۸۲/۱۰-
۱۹۹۴ ۱۱،۶۰۴/۱ ۱۰،۸۷۹/۰ ۷۳۴/۴۰
۱۹۹۵ ۱۶،۰۳۳/۶ ۱۴،۶۵۵/۱ ۱،۳۷۸/۵۰
۱۹۹۶ ۱۵،۲۹۵/۷ ۱۶،۵۲۲/۵ ۱،۲۲۶/۸۰-