پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹م.)، اتريش جزء اولين کشورهايى بود که دولت موقت ايران را به رسميت شناخت. در اين زمان روابط ايران و اتريش به‌علّت روشن نبودن برخى از مسائل ديپلماتک و وجود جوّ انقلابي، در حد معمول ادامه داشت. سفير اتريش در تهران به‌عنوان سفير اتريش در قاهره تعيين گرديد. وى که دکتر کريستوف کورنارو (Christoph Cornaro) نام داشت و در دوران انقلاب در تهران بود در گزارشى به وزارت امور خارجه مى‌نويسد که مسائل انقلاب تمامى فعاليّت‌هاى بازرگاني، اقتصادى و سياسى را تحت‌الشعاع قرار داده است.