شمار ايرانيان مقيم و غيرمقيم در کشور اتريش روزبه‌روز افزايش مى‌يابد؛ به‌ طورى که تا سال ۱۹۷۸ ميلادى حدود هفده هزار ايرانى به دلايل گوناگون در اتريش زندگى مى‌کردند. اين رقم در سال ۱۹۹۰ ميلادى به بيش از سى‌هزار نفر بالغ گرديده است.


کشور اتريش با توجه به موقعيّت خاص جغرافيايى خود و سياست جذب داوطلبان تحصيل در آن کشور، از ديرباز مورد توجه دانشجويان کشورهاى آسيايى از جمله دانشجويان ايرانى قرار داشته است. شمار دانشجويان ايرانى شاغل به تحصيل در اين کشور، در سال ۱۹۹۰ ميلادى بالغ بر ۴۵۰۰ نفر بوده است که ۲۳۰ نفر آنها با استفاده از ارز دولتى وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى به تحصيل اشتغال دارند، در ضمن ۲۲۹ نفر از دانشجويان غيرارزي، تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالى از ارز خدماتى و ديگر تسهيلات دانشجويى استفاده مى‌کنند. در حال حاضر تسهيلات لازم براى بازگشت فارغ‌التحصيلان توسط نمايندگى ايران در اتريش در راستاى اهداف جذب نيروهاى متخصص ايرانى فراهم شده است.


در جدول مربوطه وضعيّت اشتغال به تحصيل حدود سه‌هزار نفر دانشجوى ايرانى آمده است.

جدول دانشجويان در حال تحصيل ايرانى در اتريش برحسب رشته تحصيلى و شهر محل تحصيل در سال ۱۹۹۰ ميلادى

رشته تحصيلي وين گراتس اينزبروک لئوبن سالتسبورگ لينز
پزشکي ۴۸۰ ۹۴ ۱۰ - - -
ماشين‌سازي ۱۴۸ ۲۴ - - - -
الکتروتکنيک ۲۷۴ ۲۲ - - - -
کامپيوتر ۳۴۸ ۴ - ۲ - ۶
کشاورزي ۱۲۴ - - ۲ - -
اقتصاد کامپيوتر ۶۰ - - - - -
اقتصاد ۱۰۴ ۱۰ ۴ - - ۲
راه و ساختمان ۹۶ ۳۰ ۲ ۲ ۲ -
معماري ۴۲ ۱۴ - - - -
مواد پلاستيک ۲ - - ۲۵ - -