هدف اتريش در سياست خارجى حفظ و تقويت استقلال همه‌جانبه کشور است. براى نيل به اين هدف يک سياست خارجى فعّال را در کاهش تشنجات در وهله اول در اروپا و سپس در کل جهان، با توجه به موقعيّت جغرافيايى و سياسى دنبال مى‌کند. اساس اين سياست از طريق مجلس اتريش تنظيم و در قانون بى‌طرفى اين کشور که در ۲۶ اکتبر ۱۹۵۵ ميلادى به تصويب رسيده متجلّى گرديده است. دولت اتريش بى‌طرفى اين کشور را وسيله‌اى براى حفظ استقلال و تماميّت ارضى اتريش دانسته و آن را به‌عنوان عاملى براى حفظ روابط دوستانه با کشورهاى جهان و تثبيت صلح در جامعه بين‌المللى مى‌داند.هدف ديگر اتريش در سياست خارجى تلاش در راهى است که در آن تمام انسان‌ها صرف‌نظر از مليّت و کشورى که به آن تعلق دارند در جوّى از کرامت و شرافت زندگى کرده و به رفاه نسبى در حد توانايى‌هاى خود دست يابند. اتريش حمايت از پناهندگان و مهاجران را جزء اصول سياسى و انسانى خود قرار داده است.


اتريش دشمن هيچ کشورى نيست و هيچ کشورى را دشمن خود نمى‌داند. احترام به حاکميّت تمام کشورهاى جهان و داشتن روابط حسنه با آنها صرف‌نظر از نظام اجتماعى که دارند همواره در سياست خارجى اتريش ملحوظ گرديده است.