در سيستم بانکى اتريش صندوق‌هاى پس‌انداز و همچنين مؤسسات اعتبارى که به‌صورت تعاونى اداره مى‌شوند نقش مؤثرى دارند.


از ديگر مؤسسات اعتبارى اتريش بازار بورس وين است که يکى از قديمى‌ترين مؤسسات اقتصادى است که در سال ۱۷۷۱ ميلادى توسط امرپراتوريس ماريا - ترزا تأسيس شد و تا قرن اخير يکى از مراکز قدرت مالى امپراتورى اتريش - مجارستان بوده است.

جدول تعداد بانک‌هاى اتريش برحسب نوع در سال ۱۹۸۹ ميلادى

نوع بانک‌ها تعداد بانک تعدا شعبات
بانک‌هاى تخصصى ۵۵ ۸۴۹
بانک کشاوزى ۸۶۳ ۱۶۳۶
بانک تعاونى اعتبار ۱۰۱ ۴۳۱
بانک‌هاى سپرده (صندوق سپرده) ۱۲۹ ۱۲۷۸
بانک استانى و مسکن ۱۰ ۱۲۴
بانک‌هاى خصوصى ۸۲ ۶۰
جمع ۱۲۴۰ ۴۳۷۸