نرخ تورم در اواخر دهه ۱۹۷۰ ميلادى و اوايل دهه ۱۹۸۰ ميلادى تحت تأثير قيمت‌هاى نفت بوده است. نرخ افزايش قيمت‌هاى مصرفى در اتريش از ۳/۳ درصد در سال ۱۹۸۳ ميلادى (پائين‌ترين سطح در بين کشورهاى اروپاى غربي) به ۷/۵ درصد در سال ۱۹۸۴ ميلادى رسيد که علّت آن افزايش ماليات بر ارزش افزوده و روند قيمت‌هاى وارداتى و مواد خام بود. نرخ تورم در اتريش از سال ۱۹۸۵ ميلادى رو به کاهش نهاد، (۱۹۸۵م. = ۲/۳ و ۱۹۸۶م. = ۷/۱ و ۱۹۸۷م. = ۴/۱) (جدول مربوطه). علّت کاهش نرخ تورم در اتريش در سال ۱۹۸۶ ميلادى کاهش ارزش دلار، تنزّل قيمت مواد خام به‌ويژه نفت و اصولاً سياست اقتصادى آن کشور که مبتنى بر نگهدارى نرخ مذکور در سطح پائين بوده، مى‌باشد. استراتژى مبارزه با تورم در اتريش، حفظ ارتباط بسيار نزديک شلينگ با مارک آلمان است.


نرخ تورم عمومى در سال ۱۹۹۱ ميلادى حدود ۵/۳ درصد بوده که نسبت به ميزان آن در سال گذشته افزايش داشته است.

جدول نرخ تورم در اتريش طى سال‌هاى ۱۹۹۱- ۱۹۸۱ ميلادى

سال ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
افزايش قيمت‌هاى مصرفى = تورم ۶/۸ ۵/۴ ۳/۳ ۵/۶ ۳/۲ ۱/۷ ۱/۴ ۲ ۲/۵ ۳/۳ ۳/۵