ميزان انرژى بالقوه آنگولا بش از نيازهاى آن است. بيشتر توليد انرژى اين کشور از نوع هيدروالکتريک مى‌باشد و يک سد عظيم در کامبامب (Cambambe) در استان کوآترا قرار دارد که توسط شرکتى برزيلى ساخته و اجراء شده است که ۷/۳۷۰ ميليون کيلووات ساعت از ۱۹۷۲ توليد داشته و با توسعه ظرفيت آن در ۱۹۸۹ به ۴۵۰ ميليون کيلووات افزايش يافته است. صنايع مستقر در لوآندا به‌صورتى گسترده از برق اين ناحيه تغذيه مى‌شوند. يک ايستگاه ۵۲۰ ميليون واتى نيز در کاپوندا (Kapunda) برروى رودکوآترا به کمک برزيل و روسيه ساخته شده است. وامى بالغ بر ۲۳۰/۱ ميليون دلار از سوى بانک جهانى براى امر بازسازى بعد از جنگ براى توسعه ظرفيت صنعت برق آنگولا تا حدود ۱۰۰% در اختيار آنگولا قرار گرفته است.يکى از دو توربين سفارش داده شده به روسيه، براساس برنامه پيش‌بينى شده قرار بود در ۱۹۹۳ نصب شود، اما در ۱۹۹۲ انجام برنامهٔ مذکور به جهت مشکل پرداخت بدهى‌هاى اين کشور به روسيه، به تعويق افتاد. حمله يونيتا به سد مذکور به جهت مشکل پرداخت بدهى‌هاى اين کشور به روسيه، به تعويق افتاد. حمله يونيتا به سد مذکور در نوامبر ۱۹۹۲ خساراتى بالغ بر ۴۰ ميليون دلار به جا گذاشت و برنامه تکميل آن را به تعويق انداخت. انرژى استان‌هاى لوبيتو و بانگوئلا توسط دو بخش خصوصى تأمين مى‌شود که هر دو برروى کاتامبولا (Catumbela) تأسيس شده است. توليد اين سدها در ۱۹۷۳ بالغ بر ۲۰۶ ميليون کيلووات بود اما حملات به اين سدها به‌طور مستمر مقدارى انرژى توليد شده از سوى آنها را کاهش داد.در اواخر ۱۹۸۷ اعلام شد که يک کنسرسيوم بانکى پرتغال ۱۱ ميليون دلار براى مرحله اول طرح بازسازى Lomavm پرداخت کرده است، و در همين سال دولت پرتغال نيز ۱۴۰ ميليون دلار براى اين طرح وام داده است. در قسمت جنوبى‌تر کشور سد ماتالا (Matala) انرژى استان‌هاى لوباآنگو، ناميب و کالينژ را تأمين مى‌کند. پروژه مذکور براى قسمت کوچکى از برنامه بلندمدت دو کشور آنگولا و ناميبيا تأسيس شد و بهره‌بردارى از رودخانه کونن (Cunene) مى‌باشد که براى کشور ناميبيا مقدار معتنابهى ذخاير آبى و همچنين انرژى ارزان فراهم مى‌آورد. سدگو (Cove) برروى رود کونن واقع در استان هوآمبو توسط سرمايه‌گذارى آفريقاى جنوبى تکميل شد. ساخت ايستگاه عظيم انرژى در آبشار رواکانا (Ruacana Falls) واقع در تلاقى رودکونن با مرز ناميبيا، به جهت عدم ثبات سياسى و نظامى منطقه به تعويق افتاده است، گرچه مرحله اول آن در ۱۹۷۷ انجام شده است. ظرفيت توليد سالانه اين طرح حدود يک ميليارد کيلووات ساعت تخمين زده مى‌شود. در نشستى در جنوب آنگولا مابين دوسانتوس رئيس‌جمهور آنگولا و رئيس‌جمهور ناميبيا، سام نجوما پيگيرى ساخت يک سد هيدروالکتريک در کونن، توافق به‌عمل آمد.