اين قوانين الزاماً بايد در بازى‌هاى المپيک، بازى‌هاى قاره‌اي، مسابقات قهرمانى جهان، قهرمانى قاره‌اي، مسابقه‌اى منطقه‌اى به‌طور کلى در تمام مسابقات بين‌المللى به مورد اجراء گذارده شود. اين قوانين در کليهٔ مسابقه‌هائى که از سوى فدراسيون‌هاى ملى وابسته به فدراسيون بين‌المللى کشتى (فيلا) برگزار مى‌گردد، معتبر و لازم‌الاجراء است.


قوانين بين‌المللى کشتى داراى اهداف مختص به خود مى‌باشد که در ايجاد انضباط، تشخيص و تعيين شرايط علمى و فنى که بر طبق آن مسابقات بايد انجام پذيرد، ارزشيابى موقعيت‌ها و فنون کشتي، تنظيم فهرست موقعيت و فعاليت‌هاى ممنوعه و غيرمجاز، تعيين روش‌هاى مربوط به رده‌بندي، جريمه کردن، حذف کشتى‌گيران و غيره مهم و مؤثر است.