مقررات لباس فقط براى مسابقات رسمى تعيين شده است. در موارد ديگر بازيکنان مى‌توانند لباس دلخواه خود را بپوشند. از مقررات لباس اين است که وقتى در بازى از توپ سفيد استفاده مى‌شود، پيراهن و شلوارک نبايد سفيد رنگ باشد، تا لباس و توپ بازى قابل تفکيک باشند. به همين ترتيب موقعى که از توپ نارنجى رنگ استفاده مى‌شود نبايد رنگ لباس نارنجى باشد ولى استفاده از لباس سفيد بلامانع است. پوشيدن کفش ورزشى مناسب در کليهٔ اوقات، حتى زمانى که به‌عنوان تفريح و سرگرمى به اين ورزش مشغول مى‌شويد توصيه مى‌شود. (شکل زير) زيرا حرکت‌هاى ناگهانى با کفش‌هاى معمولى هنگام بازى بعضاً موجب پيچ خوردگى مچ پا و آسيب‌ديدگى آن مى‌شود.