مدت‌زمان هر حرکت کششى

متخصصان علم تمرين و فيزيولوژيست‌هاى ورزشى پيشنهاد مى‌کنند که هر حرکت کششى را براى مدت ۶ تا ۳۰ ثانيه نگه داريد. براى هر حرکتِ کششي، مى‌توان سه تکرار ۱۰ ثانيه‌اى در نظر گرفتن و يا مى‌توان همان حرکت را يک‌بار به‌مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانيه انجام داد.

تعداد تکرارها

تعداد تکرارها براى ورزشکاران معمولى بين ۸ تا ۱۲ مى‌باشد. با پيشرفت تمرين، تعداد تکرارها را مى‌توان افزايش داد. برخى از ورزشکاران کاملاً آماده و پيشرفته گاهى تا ۴۰ تکرار از هر حرکت کششى را انجام مى‌دهند. برخى از متخصصان، ۶ سرى با ۱۰ تا ۱۵ تکرار را پيشنهاد مى‌کنند.

تعداد جلسات در هفته

براى حفظ انعطاف‌پذيري، انجام حرکات کششى ۳ تا ۵ جلسه در هفته پيشنهاد مى‌شود.

زمان انجام حرکات کششى

حرکات کششى معمولاً جزئى از برنامه‌ٔ گرم‌کردن به‌حساب مى‌آيد با اين همه، يادآورى مى‌شود تا زمانى‌که درجه حرارت بدن بر اثر دويدن آهسته و پيوسته بالا نرفته اقدام به انجام حرکات کششى نکنيد زيرا در صورت انجام، شانس آسيب‌پذيرى را بالا مى‌بريد. اگر حرکات کششى به‌عنوان يک بخش از تمرين طراحى شده است معمولاً بايد بعد از تمرينات اصلى و در خلال سردکردن بدن انجام شود.

شدّت حرکات کششى

اين شدّت، بستگى به ساختار عضلانى و اسکلتى هر ورزشکار دارد. بنابراين نمى‌توان شدّت آن را براى همه يکسان تعريف کرد. شدّت هر حرکت کششي، بستگى به ورزشکار و آمادگى وى دارد. معمولاً اين شدّت بايد طورى باشد که تا نقطهٔ ايجاد تنش‌ پيش برود و اگر افزايش تنش منجر به ”درد“ گردد حرکت بايد متوقف بشود. از اين‌رو، بهترين وسيله براى ارزيابى شدّت حرکات کششي، خودِ ”درد“ است و بايد حرکات را تا آستانهٔ درد انجام داد و چنانچه درد احساس شد ادامهٔ حرکت را متوقف کرد.