> پیش درآمد(نصیر خوانی.فیلی.خوارزمی)

پیش درآمد(نصیر خوانی.فیلی.خوارزمی)

نسیم صبحگاهی (ساقی نامه 2)

پیش درآمد(نصیر خوانی.فیلی.خوارزمی)

خواننده:

سبک: سنتی

دیگر آهنگ های این آلبوم

دیگر آلبوم های این هنرمند

وبگردی