> ساز و آواز ـ عراق ـ جامه داران ـ فرود افشاری ـ روحاب شور

ساز و آواز ـ عراق ـ جامه داران ـ فرود افشاری ـ روحاب شور

آرام جان

ساز و آواز ـ عراق ـ جامه داران ـ فرود افشاری ـ روحاب شور

سبک: سنتی

دیگر آهنگ های این آلبوم

دیگر آلبوم های این هنرمند

وبگردی