> چهارگاه ـ بیات ترک - علیزاده، حسین

چهارگاه ـ بیات ترک - علیزاده، حسین

حسین علیزاده

چهارگاه ـ بیات ترک

CHAHARGAH-BAYAT-E-TORK

خواننده:

سایر هنرمندان: تار و سه تار: علیزاده نی و آواز: حسین عمومی تنبک: محمد قوی‌حلم

آهنگ های این آلبوم

دیگر آلبوم های این هنرمند

وبگردی