> نو بانگ کهن - علیزاده، حسین

نو بانگ کهن - علیزاده، حسین

حسین علیزاده

نو بانگ کهن

No-Bang-e Kohan

خواننده:

سایر هنرمندان: (گروه هم آوایان) عود - رباب - سه تار، خسرو سلطانی، سرنای بلند، سرنای کوتاه - کرنا، محمد قوی حلم، دهل - دف - نقاره

آهنگ های این آلبوم

دیگر آلبوم های این هنرمند

وبگردی