والدين در رابطه با رفع نيازها، حل مشکلات و رسيدگى به امور کودکان وظايفى دارند. مخصوصاً در سه سال اول زندگى که دوران پرستارى نامدارد و طفل جداً محتاج به کمک مادر و رسيدگى‌هاى خاص اوست.

شستشو و تطهير

نخست به ذکر اين نکته مى‌پردازيم که کودکان بيش از افراد بزرگتر به نظافت، شستشو و تطهير نياز دارند، بويژه از آن بابت که رشد سريع دارند و زمينه آسيب‌پذيرى براى آنان فراهم‌تر است. همچنين آنان خود قادر به اداى وظيفه در اين زمينه‌ها نيستند و حتى از دانائى لازم در اين عرصه محرومند.- کودک محتاج به دفع ادرار و تخليه است و ضرورى است پس از آن،طفل را بشويند ( نه آن که محل آلودگى او را با چيزى پاک کنند).


مادر بايد مراقبت کند در حين شستشو، زياد به دستکارى کودک نپردازد، و حتى بکوشد که طفل زودتر از نحوه شستن سردرآورد و مادر فقط ناظر تطهير او باشد.


- کودک نياز به استحمام دارد. تا سه‌سالگى اين وظيفه را مادر انجام مى‌دهد. از چهارسالگى وظيفه استحمام پسران بر عهده پدر است و دختران برعهده مادر. در طول مدت استحمام، والدين وظيفه دارند هم دستگاه‌تناسلى خود را پوشيده دارند و هم کودکان را به اين امر عادت دهند. تنها در هنگام آب‌کشيدن کودک است که لازم مى‌شود احتمالاً شورت را از او جدا کنند و در آن صورت هم پدر يا مادر بايد چنان وانمود کنند که ناظر او نيستند.


در شستن بدن کودک و دست‌کشيدن بر پشت و شکم او بايد مراقب باشيم که برخى از نقاط حساس بدن مثل کشالهٔ‌ران را کمتر مالش دهيم و مراقبت کنيم به زبانى به کودک تذکر دهيم خود اطراف دستگاه تناسلى را بسرعت و بدون معطل کردن و مشغوليت زياد بشويد.

نوع پوشش

نحوه پوشش و لباس را مسأله‌اى مهم براى انسان ذکر کرده‌اند و آن را به مثابه پرچمى براى کشور بدن دانسته‌اند. اين امر درعالم کودکان امرى است بس مهم و داراى نقش اساسى در رشد، سلامت تن، سلامت اخلاق و روان.

ختنه

ختنه در اسلام نوعى سنٌت و امرى است واجب براى پسران و در صورت عدم عنايت والدين به اين امر برخود افراد در سنين بلوغ واجب مى‌شود. توصيه انجام آن از همان هفته اول تولد و در برخى از اسناد تا پايان ماه ‌اول است که رعايت آن سبب احساس درد کمتر، جوش خوردن زخم به صورتى سريع‌‌تر، و سبب حفظ سلامت و پيشگيرى از بروز پاره‌اى از بيمارى‌ها و عوارض است.


عدم رعايت اصول علمى و بهداشتى در اين امر زمينه‌ساز بيدارى‌هاى غريزى در کودک است. برداشت پوست آلت بيش‌ازحد متعارف پزشکى و در مواردى کم‌برداشتن از آن زمينه‌ساز بيدارى‌ها و تحريک‌هاست. هم‌چنين عدم توجه به نظافت و تطهير آن مشکل‌آفرين است.

نوع بازى‌ها

والدين در بازى کودکان نيز بايد مراقبت‌هائى داشته باشند، از جمله:


- بهتر آن است بازى‌ها در حضور والدين و در معرض ديد آنان باشد تا اگر خطائى اخلاقى توسط کودکان در بازى صورت گيرد والدين آن را تذکر دهند.


- برخى از بازى‌هاى متداول بايد از زندگى کودکان حذف شود مثل کولى‌دادن‌ها به سبک معروف در ايران که بچه را برپشت خود سوار مى‌کنند و دوپاى او در دوطرف بدن است. اصل در کولى بر دوش سوار کردن است و بر روى کتف نشاندن.


- بعضى از کودکان بعلت بدآموزى‌هائى که از محيط داشته‌اند بازى‌هائى را انجام مى‌دهند و در نقش پدر و مادر قرار مى‌گيرند و اداء و اطوار برخى از رفتارهاى آنها را دارند که آن نيز بايد حذف گردد.


- در بازى‌ها اگر کودکان وارد اطاقى مى‌شوند، حق نداشته باشند در را بروى خود ببندند. درب اطاق بايد بروى پدران و مادران گشوده باشد تا هرچند دقيقه‌اى با سرکشى خود از اطاق هم خلوت‌شان را درهم شکنند و هم به کنترل و تذکرات لازم بپردازند.


- بازى‌هاى افراد بالغ با کودکان بايد زير نظر و تحت‌مراقبت باشد به ويژه در رابطه با جنس مخالف.