رسانه‌ها؛ افراد، ابزار، يا موقعيت‌هايى هستند که به‌وسيله آنها پيام ارائه مى‌شود. بنابراين تعريف معلم، کتاب درسي، اسلايد ناطق، تخته‌سياه، فيلم، کامپيوتر و...، همه رسانه خوانده مى‌شوند.

کتاب‌هاى درسى

کتاب‌هاى درسى کتاب‌هايى هستند که در سيستم آموزش و پرورش رسمى بکار مى‌روند. در ايران تاريخچه تهيه اين کتابها به تأسيس دارالفنون در سال ۱۲۳۰ (هـ. ش) برمى‌گردد. مقارن تأسيس دارالفنون معلمان ايرانى براى اولين‌بار دست به تأليف و ترجمه کتاب‌هايى به‌عنوان کتاب‌هاى درسى زدند. در سال ۱۳۰۸ بنا به مصوبه دولت، چاپ و تأليف کتاب‌هاى درسى در انحصار دولت قرار گرفت. تأليف کتاب‌هاى درسى بصورت يکدست و هماهنگ در سال ۱۳۴۲ (هـ.ش) براى همهٔ کلاس‌ها و رشته‌ها آغاز شد.

کتاب‌هاى مکمل

غير از کتاب‌هاى درسى معلم‌ها مى‌توانند از کتاب‌هاى غيردرسى نيز براى مطالعه اضافى دانش‌آموزان استفاده کنند. به اين منظور بهترين کتاب‌ها، کتاب‌هاى مرجع مثل انواع دايرة‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌ها هستند. در انتخاب کتاب بايد هدف، موضوع مورد مطالعه، و سن يادگيرنده درنظر گرفته شود. براى استفاده از کتاب‌هاى غيردرسى معلم‌ها مى‌توانند طرز استفاده از کتابخانه را به يادگيرندگان آموزش دهند.

مجلات و روزنامه‌ها

مجله نشريه‌اى است با عنوان مشخص که بصورت شماره‌ها يا جزوه‌هاى پياپى با فاصله زمانى منظم براى مدت نامحدود منتشر مى‌شود و حاوى مقالاتى دربارهٔ موضوع‌هاى مختلف از نويسندگان مختلف است.


از مجله‌ها به‌عنوان رسانه‌هاى آموزشى مى‌توان استفاده کرد. مقاله‌هاى علمى موجود در آنها مى‌تواند منابع علمى خوبى براى مطالعه‌هاى اضافى يادگيرندگان باشد. به‌نسبت سن و سطح اطلاعات يادگيرندگان مى‌توان از مجله‌هاى مختلف به زبان فارسى يا خارجى استفاده کرد.


روزنامه‌ نشريه‌اى است با موضوع و عنوان مشخص که بصورت روزانه منتشر مى‌شود و حاوى مقالات، اخبار و گزارشات مختلف است.

طلق شفاف

طلق شفاف يک رسانهٔ ديدارى شفاف است که از تصويرى رنگى يا سيا‌وسفيد برروى سطحى از استات يا پلاستيک شفاف تشکيل شده است.


طلق شفاف (transparency) را مى‌توان بصورت تکى (معمولي- پوششي)، مجموعه‌اى (معمولى يا چندلايه)، با قاب يا بدون قاب تهيه کرد. گاه‌نيز طلق‌هاى شفاف بصورت طومار مى‌باشند. بعضى از طلق‌هاى شفاف قادرند توهم حرکت را در بيننده ايجاد کنند. اين طلق‌ها به‌طلق‌هاى شفاف متحرک (motion trancies) موسومند.