دراين قسمت از طرح، معلم مشخص مى‌کند که به‌عنوان يکى از منابع آموزشى از کدام نيروى انسانى درجريان آموزش و تدريس خويش استفاده خواهد کرد. در نظام‌هاى سنتى آموزشي، معلم تنها نيروى انسانى آموزشى تلقى مى‌شود که عمده‌ترين نقش او ادارهٔ تدريس است. درچنين صورتى بسيارى از افراد که مى‌توانند در جريان تدريس، معلم و فراگيران را يارى دهند به‌دست فراموشى سپرده مى‌شوند.


شخص معلم به‌عنوان اصلى‌ترين نيروى انسانى داراى نقش‌هاى عمده‌اى است.

انتقال‌دهندهٔ اطلاعات

در اجراى اين نقش معلم از شيوه‌هاى مختلفى استفاده مى‌کند که معمولاً متداولترين آنها شيوهٔ سخنرانى است. معلم مى‌تواند در اجراى اين نقش به‌منظور حصول اطمينان از مؤثربودن ارتباط خود از رسانه‌هايى نظير تابلوهاى آموزشي، اسلايد، تلق شفاف، فيلم متحرک و غيره استفاده کند.

سازماندهى محيط و تجارب يادگيرى

در اجراى اين نقش معلم مى‌تواند با بهره‌گيرى از بصيرت و مهارت‌هاى خود در تشخيص علايق، نيازها و توانايى‌هاى شاگردان خود استفاده کرده و مناسب‌ترين محيط و تجارب يادگيرى را برايشان سازماندهى کند.

رهبرى بحث‌ها

چنانچه معلم درصدد عمق ‌بخشيدن به يادگيرى فراگيران درجريان انتقال ايده‌ها، اطلاعات و نقطه‌نظرها باشد، لازم است با استفاده از نوارهاى شنيداري، فيلم متحرک، برنامه‌هاى تلويزيونى و ديگر رسانه‌هاى آموزشي، فراگيران خود را درگير بحث‌هاى مختلف علمى بنمايد.

شرکت در گروه‌هاى آموزشى

برخلاف آنچه که تاکنون معمول بوده است، کار تدريس و آموزش فعاليتى است جمعى که بايستى بصورت يک کار گروهي سازماندهى و اجرا شود. بنابراين مى‌توان نقش ديگر معلمان را شرکت در گروه‌هاى آموزشى به‌منظور بحث و تبادل‌نظر، مشورت و سرانجام اتخاذ تصميم دربارهٔ مسائل و مشکلات جارى آموزش و تديس تلقى نمود.

بهره‌گيرى از نيروى انسانى موظف

نگاهى کوتاه به آزمايشگاه‌هاى علوم تجربى و مراکز يادگيرى (سمعى و بصري) نشان‌دهندهٔ اين واقعيت است که برنامه‌ريزى درستى به‌منظور استفاده از مراکز يادشده درجريان آموزش فراگيران صورت نمى‌گيرد. متأسفانه گاهى شاگردان مدارس يا با درب‌هاى بستهٔ آزمايشگاه‌ها مواجه‌اند يا درصورت استفادهٔ اتفاقى با قفسه‌هاى خاک‌گرفته مواد و وسايلى که بيشتر جنبه دکور و نمايشى را دارا هستند، روبرو مى‌شوند.


در چنين صورتى چگونه مى‌توان پرورش اشخاص آزموده با مغزهاى متفکرى را انتظار داشت که بتوانند از حيث علمى در سطح بين‌المللى به رقابت بپردازند. بنابراين درصورت عدم وجود تکنولوژيست آموزشي، اين وظيفهٔ معلم است که با برنامه‌ريزى درست و حساب‌شده‌اى از کاردانان و کارشناسان آزمايشگاه‌هاى علوم تجربى نهايت استفاده را در ايجاد يادگيرى مؤثر، عميق و پايدارى در فراگيران بنمايند.

بهره‌گيرى از نيروى انسانى غيرموظف

بهره‌گيرى از نيروى انسانى غيرموظف به دو صورت زير ميسّر است:

استفاده از نيروى انسانى مهمان در آموزشگاه

در رابطه با استفاده از نيروى انسانى مهمان، معلمان مى‌توانند با اتخاذ تصميم بموقع و پيش‌بينى‌هاى لازم گهگاه و بنا به موارد خاص، از اشخاص صاحبنظر دعوت بعمل آورند تا با شرکت در کلاس درس ارائه قسمتى از تدريس مطالب را بعهده بگيرند و يا وسايل و فرايند حاصل را به نمايش بگذارند و دربارهٔ آنها توضيح دهند.


اين اشخاص مى‌توانند استادان، معلمان، کارشناسان حِرَف مختلف، مسؤولان و کارشناسان سازمان‌هاى مملکتي، اولياى فراگيران و نظاير اينها را شامل شوند.

استفاده از نيروى انسانى متخصص در خارج از آموزشگاه

درمورد استفاده از نيروى انسانى در خارج از آموزشگاه نيز معلمان مى‌توانند با برنامه‌ريزى و اجراى بازديدها و گردش‌هاى علمى و پرورشى ضمن مواجه کردن فراگيران با موقعيت‌هاى واقعى و عينى از اطلاعات و تجارب نيروى انسانى متخصص از خارج از محيط آموزشگاه درجهت دستيابى به اهداف آموزشى بهره‌گيرى نمايند.