اهداف آموزش و پرورش دورهٔ راهنمايى تحصيلى در دو حيطهٔ شناختى و عاطفى در شوراى تغيير نظام آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۴ تعيين شده است.

جدول اهداف آموزشى و تربيتى دورهٔ راهنمايى تحصيلى

حيطه اهداف (انتظار مى‌رود دانش‌آموزان در زمينه‌ها و مقوله‌هاى زير شناخت لازم را کسب کنند.) (انتظار مى‌رود دانش‌‌آموزان در زمينه‌ها و مقوله‌هاى زير حالات، عادات، و باورها و ارزش‌ها را کسب کنند.)
مقوله (شناختي) (عاطفي)
دينى
- رموز خلقت و مبدأ آفرينش - اعتقاد و ايمان به اصول دين با مراعات اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسى در مورد پيروان مذاهب اسلامى و اقليت‌هاى دينى
- مبانى اعتقادى اسلام - التزام عملى به احکام و آداب و ارزش‌هاى اسلامي
- آداب و احکام اسلامى و ارزش‌هاى دينى - اُنس با قرآن
- تجويد قرآن و ترجمه ساده آيات قرآن
علمي
- محيط ‌زيست و چگونگى حفظ آن - حقيقت‌جويي
- طبيعت و قوانين حاکم بر آن - نگرش علمى و تفکر منطقى و تحليلى و توجه به نسبى بودن دست‌آوردهاى علمى بشر
- رياضيات - تقويت کنجکاوي
- روش‌هاى پژوهش - ابتکار و خلاقيت
- حداقل يک زبان خارجي - شوق تجربه‌اندوزى و آموختن مستمر
- زبان عربي - نقّادى و انتقادپذيرى و تحمل آراء و عقايد ديگران
- انسان - ارزش قائل شدن براى تلاش انسان‌ها در راه تعالي
اجتماعي
- ساختار و روابط خانوادگى و اجتماعي - آمادگى براى همکارى و تعاون
- شيوه‌هاى تعاون و همکاري - گذشت و فداکارى در روابط اجتماعى و مقدم شمردن مصالح اجتماعى بر منافع فردي
- حقوق و تکاليف فردى و اجتماعي - رعايت آداب معاشرت در روابط اجتماعي
- سازمان‌ها و نهادهاى ملى و بين‌المللي - احساس مسؤوليت نسبت به خانواده و جامعه
- تشخيص مصالح فردى و اجتماعي - ارزش قائل شدن براى شخصيت ديگران
- شناخت سرزمين مسکوني، و واحدهاى جغرافيائي - احترام به قوانين جامعه و التزام به رعايت آنها
- فهم اقوام و ملل - وطن‌دوستي
- رشد جمعيت و پيامدهاى آن - علاقه‌مندى به فراگيرى مهارت‌هاى برقرارى ارتباط با ديگران
فرهنگى و هنرى
- زبان و ادبيات فارسى (به‌منظور تقويت مهارت‌هاى خواندن، فهميدن، نوشتن و برقرارى ارتباط) - ارزش گذاردن به ميراث فرهنگي، حفظ آنها
- آثار فرهنگ ملى و قومي، اهميت و چگونگى حراست از آنها - علاقه‌مندى به شکوفائى ذوق و استعدادهاى هنري
- انواع هنرها
بهداشتي
- بهداشت تن و روان - عادت به رعايت بهداشت فردى و اجتماعي
- کوشش در جهت حفظ سلامت تن و روان
اقتصادي
- اقتصاد و مسائل اقتصادى جامعه - ارزش قائل شدن براى کار و پرهيز از تنبلى و بيکارگي
- حِرَف و مشاغل و فنون (تکنولوژي) - روحيه حراست از اموال شخصى و عمومي
- ساده‌زيستى و پرهيز از مصرف‌زدگى و تجمل‌گرائي
فردى و اخلاقي
- اصول مطالعه و شيوه يادگيري - عزت نفس
- شيوه‌هاى استفاده از اوقات فراغت - داشتن نظم و انضباط در شئون مختلف زندگي
-مهارت‌هاى ضرورى در کار و زندگي - استفاده صحيح از اوقات فراغت
- اخلاق فردي، خانوادگى و اجتماعي - داشتن شخصيت متعادل
- داشتن فضائل و مکارم اخلاقى نظير: امانت، شهامت، اعتماد به نفس و غيره
سياسي
- مسائل و امور سياسى داخلى و بين‌المللى - داشتن نگرش منفى نسبت به ستمگرى و ستم‌کشي
- تحولات زندگى سياسى و اجتماعى مردم ايران - بيدارى نسبت به اوضاع سياسى ايران و جهان، به‌خصوص جوامع اسلامى و ملل محروم
- رابطه ايران با ساير ملل - علاقه به شرکت فعال در سرنوشت سياسى کشور


مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۴ شوراى تغيير نظام آموزش و پرورش