در انتخاب رشته‌هاى تحصيلى زبان‌هاى خارجى اکيداً توصيه مى‌شود که اگر پايهٔ زبان شما در دبيرستان ضعيف است از انتخاب آنها خوددارى کنيد بخصوص در رشته‌هاى غيرانگليسى اگر فرد آشنائى کافى نداشته باشد در دانشگاه موفق نخواهد بود و حتى پس از فارغ‌التحصيلى با معدل ضعيف کار موردنظر را نخواهد يافت.

دبيرى زبان انگليسى

هدف پرورش افرادى است که براى انجام وظيفهٔ خطير دبيرى زبان انگليسى کارآئى کافى داشته باشند. داوطلب بايد به مسئوليت و ويژگى‌هاى معلمى آشنا بوده شرايط جسمى و روانى لازم را داشته، ويژگى و مسئوليت‌هاى آن را درک کرده باشد. هيچ‌کس با گذراندن چند واحد درسي، معلم به معناى واقعى کلمه نمى‌شود. معلم شخصيتى است وظيفه‌شناس، ايثارگر و متعهد نسبت به جامعه و فرزندان آن. از اين رو دانشجوى رشتهٔ دبيرى علاوه بر دروس تخصصى ملزم به فرا گرفتن تعدادى واحد تربيتى نيز خواهد بود.


فارغ‌التحصيلان اين رشته ممکن است به استخدام آموزش و پرورش درآيند.

کارشناسى زبان‌هاى انگليسي، آلماني، ايتاليائي، روسى و فرانسه

هدف تربيت کارشناسانى است که بتوانند ادب و فرهنگ ايرانى و معارف اسلامى را به جوامع خارجى معرفى کنند و با تحقيق در کتب خارجي، جامعهٔ خود را از آخرين پيشرفت‌هاى علمى و فنى مطلع سازند. در زمينه‌هاى نگارش مقالات تحليلى - انتقادى به زبان‌هاى خارجى و ترجمهٔ مقالات و کتب مورد استفاده قرار گيرند و براى ادامهٔ تحصيل در دوره‌هاى بالاتر و تأمين کادر علمى دانشگاه‌ها و ديگر مراکز پژوهشى آمادگى لازم را داشته باشند. طول دوره هر رشته ۴ سال است با توجه به نياز اغلب دانشگاه‌هاى جديدالتأسيس به استاد و مربى زبان‌هاى خارجى و نيز اکثر وزارتخانه‌ها، رسانه‌هاى گروهى و صنايع، به کارشناس اين رشته‌ها اهميت آن روشن مى‌شود.

کارشناسى مترجمى زبان‌هاى انگليسي، آلماني، ايتاليائي، روسى و فرانسه

هدف تربيت مترجمان ورزيده و ذى‌صلاح در زمينه‌هاى فرهنگي، ادبى و علوم انسانى است. طول دورهٔ هر رشته ۴ سال است. فارغ‌التحصيلان قادر خواهند بود منابع و فنون، علمى و ادبى زبان‌هاى خارجى را به نحو مطلوب به فارسى برگردانند و معارف اسلامى و فرهنگى ايرانى را به زبان‌هاى خارجى ترجمه کنند. با توجه به نياز صنايع، بانک‌ها و برخى وزارتخانه‌ها و مؤسسات خصوصى به ترجمهٔ مدارک فني، تجارى و ادارى و نيز احتياج رسانه‌هاى همگانى به ترجمهٔ مطالب عمومي، روزنامه‌اى و خبرى و برگرداندن گزارش‌هاى خبرگزارى‌ها به زبان فارسى و نياز ساير وزارتخانه‌ها و نهادها به مترجم، اهميت اين رشته روشن مى‌شود.

زبان و ادبيات ارمنى

هدف تربيت افرادى است که براى انجام وظيفهٔ خطير معلمى زبان و ادبيات ارمنى به دانش‌آموزان مدارس خاص ارامنهٔ شهرهاى تهران، اصفهان، تبريز، اراک، شاهين‌شهر و اهواز کارآئى کافى داشته باشند. دروس به‌ صورت تئورى است و تعدادى دروس تربيتى نيز براى آموزش فنون معلمى ارائه خواهد شد. مراکز جذب فارغ‌التحصيلان در مدارس خاص ارامنه، مؤسسات فرهنگى و مذهبى ارامنه مى‌باشد.


امکان پذيرفتن داوطلب غيرارمنى در اين رشته بسيار محدود است. انتخاب اين رشته، به داوطلبان غيرارمنى توصيه نمى‌شود.

کارشناسى زبان و ادبيات اردو

هدف تربيت افرادى است که اجراء وظيفهٔ خطير ترجمهٔ متون اردو را که بسيار به فارسى نزديک است و بيش از ۶۰۰ ميليون از جمعيت‌هاى شبه قارهٔ هندوستان، کشورهاى همجوار آن، بسيارى از کشورهاى خليج‌فارس و برخى از استان‌هاى شرقى ايران بدان تکلم مى‌کنند متقبل و متحمل مى‌شوند.


داوطلب بايد بداند که زبان اردو، زبان رسمى همسايهٔ ما پاکستان است و در سطح جهانى صدها هزار کتاب و مجله و روزنامه هر سال در زمينه‌هاى فرهنگي، ديني، پژوهشى و معلوماتى به اين زبان انتشار مى‌يابد. شايد نزديک به هشتاد درصد واژگان و اصطلاحات اين زبان از کلمات فارسى به طرق مختلف گرفته شده باشد.


رسم‌الخط زبان مورد بحث با فارسى شباهت کامل دارد و ترکيب جمله‌بندى در اين دو زبان همان است و يادگيرى آن براى فارسى زبانان دشوار نيست.


نظر به کمبود نيروى انسانى متخصص و مترجم در زبان اردو و لزوم توسعهٔ فرهنگى ميان ايران و کشورهاى هم‌کيش بخصوص از لحاظ برگرداندن متون اردو به خارجى نياز به وجود متخصصان و مترجمان و دانش‌آموختگان اين زبان به خوبى احساس مى‌شود.

کارشناسى زبان و ادبيات ژاپنى

هدف از اين دوره کسب مهارت‌هاى چهارگانه (درک مطلب - حرف زدن - خواندن و نوشتن) زبان ژاپنى و آشنائى با ادبيات اين زبان و کمک به شکوفائى استعداد و ذوق ادبى دانشجويان است. طول اين دوره حداقل ۴ سال در ۸ ترم تحصيلى است و ادامهٔ تحصيل تا سطح کارشناسى ارشد ميسر است.


فارغ‌التحصيلان اين دوره قادر هستند ادب و فرهنگ و معارف اسلامى را به جوامع خارجى معرفى کرده و با تحقيق در کتب ژاپنى جامعهٔ ايرانى را از آخرين پيشرفت‌هاى علمى و فنى جهان مطلع سازند و در نگارش مقالات تحليلى انتقادى به زبان ژاپنى فعاليت کنند.


با توجه گستردگى ارتباطات جهانى و تبادل اطلاعات علمى بين کشورها ضرورت و اهميت اين رشته را آشکار مى‌سازد.

کارشناسى زبان اسپانيائى

هدف تربيت مترجمان و پژوهشگرانى است که در زمينهٔ ترجمه و پژوهش‌هاى علمى و ادبى بتوانند ارتباط سياسي، علمي، فرهنگى و اقتصادى با اسپانيا و کشورهاى اسپانيولى زبان را انسجام و تداوم بخشند ضمناً ايجاد امکان انتخاب اين زبان به ‌عنوان يک زبان خارجى و تأمين نياز وزارتخانه‌ها و نهادهاى مختلف جهت بهره‌بردارى هرچه بيشتر از دانش‌ها و دست‌آوردهاى علمى جهان از ديگر اهداف اين دوره مى‌باشد.