آفتاب

همه چیز درباره طلاق بائن که باید بدانیدطلاق، یکی از راه های پایان زندگی مشترک است. انواع طلاق، براساس درخواست کننده طلاق؛ عبارت است از طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی. اقسام طلاق براساس امکان رجوع شامل طلاق رجعی و طلاق بائن است

طلاق، یکی از راه های پایان زندگی مشترک است.  انواع طلاق،  براساس درخواست کننده طلاق؛ عبارت است از طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی. اقسام طلاق براساس امکان رجوع شامل طلاق رجعی و طلاق بائن است. در این مقاله قصد داریم در رابطه اینکه طلاق بائن چیست و انواع آن توضیحاتی را ارائه دهیم.

طلاق بائن چیست؟

بائن در لغت به معنی جداشونده است. همانطور که اشاره شد، یکی از انواع طلاق، طلاق بائن است. در پاسخ به این سوال که طلاق بائن چیست، باید گفت: بر اساس ماده 1144 قانون مدنی طلاق بائن، طلاقی است که برخلاف طلاق رجعی، مرد نمی تواند در ایام عده طلاق، به همسرش رجوع کند. رجوع، به این معنا است که بدون نیاز به انعقاد صیغه عقد ازدواج جدید، همان عقد ازدواج قبلی، با شرایط قبلی، دوباره به رسمیت شناخته خواهد شد و انگار، اصلا طلاقی صورت نگرفته است. 

طلاق بائن، آثاری که طلاق رجعی بر جای می گذارد را نخواهد داشت. از جمله اینکه زن، در طول مدت عده، حق دریافت نفقه نخواهد داشت و در صورتی که در مدت عده، یکی از طرفین فوت کند، دیگری از او ارث نخواهد برد.

انواع طلاق بائن

 بر حسب ماده 1145 قانون مدنی، انواع طلاق بائن عبارتند از :

 1. طلاق زن یائسه: یعنی زنی که از حیض افتاده باشد.

 2. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود: در صورتی که قبل از رابطه زناشویی میان زن و مرد ( مثلا در دوران عقد ) طلاق رخ دهد، طلاق از نوع بائن است.

 3. سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید ، اعم از اینکه وصلت، در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید: در صورتی که زن و مرد، سه بار از هم طلاق بگیرند و دوباره ازدواج کرده یا در عده طلاق رجوع کنند، برای بار سوم، طلاقشان، طلاق از نوع بائن است. 

 4. طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده است: طلاق خلع و مبارات، از انواع طلاق بائن است که به سبب کراهت زن از مرد (طلاق خلع)، و یا کراهت طرفین نسبت به یکدیگر (طلاق مبارات)، واقع می شود. بدین نحو که در رابطه با مهریه در طلاق بائن خلع، زن، باید مالی را که می تواند، عین مهریه، بیشتر یا کمتر از آن باشد را به مرد بدهد، تا او حاضر به طلاق دادن زن بشود و در نوع مبارات آن، مالی تا میزان مهریه را به مرد بدهد. در این نوع طلاق، مرد دیگر امکان رجوع به زن را ندارد؛ مگر اینکه زن بخواهد، مالی را که به مرد تملیک کرده است را پس بگیرد یا اصطلاحا، به آن مال، رجوع کند که در این صورت، مرد نیز حق رجوع را خواهد داشت.

 5. طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده باشد. حتی اگر شوهر با وی نزدیکیکرده باشد.

 6. طلاق حاکم شرع، زن شخصى را كه نه حاضر است كه مخارج زندگى او را بدهد و نه حاضر است او را طلاق دهد.

  همه چیز درباره طلاق بائن که باید بدانید

احکام و آثار طلاق بائن چیست؟

اگر طلاق از نوع بائن باشد روابط زناشویی خاتمه پیدا میکند به عبارتی باعث جدایی کامل زوجین از همدیگر میشود ولی باعث به وجود آمدن آثاری در روابط زوجین میشود از جمله:

 1. انحلال عقد نکاح چرا که عقد نکاح از تاریخ وقوع طلاق بائن منحل میشود. بنابراین براساس آن زوجین دیگر زن و شوهر نیستند و به موجب ان زن و مرد به محض جداشدن از هم نامحرم محسوب و از قید زوجیت رها میگردند و در صورتی که بخواهند با یکدیگر مجددا ازدواج کنند باید صیغه عقد خوانده شود.

 2. ازدواج مجدد زوجین که یکی دیگر از آثار طلاق بائن به حساب می آید بدین معنی که مرد میتواند بلافاصله دوباره ازدواج کند بدون نیاز به اجازه دادگاه و زن هم اگر از جمله زنانی باشد که عده طلاق ندارد میتواند بعد از طلاق بائن ازدواج مجدد داشته باشد در غیر این صورت تا گذشتن مدت عده باید صبر کنند.

 3. منتفی شدن حقوق زوجین بعد از طلاق یعنی بعد از اینکه زوجین به طلاق بائن از همدیگر جدا شدند دیگر هیچ حق و حقوق و تکالیفی که بر ذمه آنان بوده به رسمیت شناخته نمیشود و تماماً ساقط میگردد. برای مثال زن دیگر مجبور به تمکین کردن از همسر خود نیست، محل اقامت زوجه از هم جدا میشود، مرد دیگر تکلیفی به پرداخت نفقه نخواهد داشت و در هنگام فوت هریک هیچ کدام از یکدیگر ارث نخواهند برد.

 4. طرفین باید، دادخواست خود، مبنی بر صدور حکم طلاق را، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه ارسال نمایند.

 5. پس از جاری شدن صیغه طلاق، در صورتی که زن، یائسه یا باکره نیست، باید عده طلاق را به مدت سه ماه و ده روز نگه دارد.

  انواع طلاق بائن

صیغه طلاق بائن

طلاق از ایقاعات است یعنی ایجاد آن به تنهایی از طرف مرد میباشد و نیاز به رضایت زوجه ندارد به طوری که مرد میتواند با رعایت شرایطی به طور یک طرفه همسر خود را طلاق دهد. در هنگام طلاق باید به طور کامل صیغه طلاق به عربی خوانده شود و دو مرد عاقل و بالغ آن را بشنوند همچنین مردی که زن خود را طلاق میدهد باید عاقل باشد و از روی اختیار این کار را انجام دهد نه بر حسب اکراه و اجبار چون طلاق از روی اکراه و اجبار باطل میباشد.
نکته دیگر اینکه طلاق دهنده باید قصد داشته باشد و زن در آن هنگام در عادت زنانه نباشد همچنین زمانی که صیغه طلاق خوانده شد تمام شرایط آن باید از سوی مرد رعایت شود.

آیا طلاق توافقی از نوع طلاق بائن است؟

در طلاق توافقی  یا همان طلاقی که زن در آن وکالت طلاق از شوهرش دارد، نوع آن، طلاق بائن است.
دلیل این امر آن است که زن به موجب وکالت در طلاقی که دارد و یا به موجب اثبات عسر و حرج خویش در دادگاه، حکم طلاق خود از شوهرش را میگیرد و دیگر خواستار ادامه زندگی مشترک با وی نمیباشد و به تعبیر وکیل طلاق در دعاوی خانواده، بعضا اخذ حکم طلاق به درخواست زوجه با مشقت و رنج فراوان و بار اثباتی سنگینی همراه است، لذا اگر مرد بتواند در مدت عده به زوجه رجوع نماید، کلیه اعمال حقوقی صورت گرفته بی فایده گردیده و مرد خط بطلانی بر حکم دادگاه که زن به سختی گرفته است میکشد در این حالت زوجه میتواند به بهترین وکیل طلاق در تهران وکالت بدهد تا وکیل با هوشیاری مانع از هدر رفت زحمات زوجه بشود. طلاق بائن از آن جهت است که اعمال حقوقی صورت گرفته، بلا اثر و بیهوده نگردد.

طلاق زوجه ی غائب مفقود الاثر طلاق رجعی محسوب است یا بائن؟

در خصوص طلاق زوجه ی غائب مفقود الاثر طبق تصریح ماده 1030 ق.م که مقرر میدارد :

اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

با توجه به مصلحت غائب مفقود الاثر و وضعیت خاص او، قانونگذار این نوع طلاق را رجعی دانسته است تا از حقوق طرفین حمایت نماید بنابراین با عنایت به موارد بالا و با توجه به اینكه قانونگذار در ماده 1145 ق.م در جهت احصاء موارد طلاق بائن نبوده است، چنانچه طلاق دختر صغیره را جزء موارد احصائی خود نیاورده است میتوان چنین نتیجه گرفت كه :

طلاق به حكم دادگاه طلاق بائن است نه رجعی، مگر در موارد تصریح قانونی ماده 1145 ق.م در خصوص وضعیت غائب مفقود الاثر.

منبع: وکیل از ما