آفتاب

تخصص های دومان سهند و راه های موفق شدنشفرد موفق، فردی است که در تلاش برای افزایش میزان دانش و تخصص خود در زمینه های مختلف می باشد. دومان سهند نیز یکی از این افراد است. دومان سهند در تلاش بوده که با کسب تجربه های متعدد در بیشتر حوزه های شغلی مشغول به کار و فعالیت شود. او جزو اعضای هیئت مدیره ی چندین کسب و کار می باشد.

آیا دومان سهند فردی موفق است؟

دومان سهند با انجام فعالیت های مختلف در حوزه های متنوع توانسته موفقیت های زیادی بدست آورد. دومان سهند با فعالیت در حوزه هایی مانند سرمایه گذاری، گردشگری، رستوران داری، هتلداری، صنعت هنر، خبرنگاری و...توانسته است که موفقیت های متعددی کسب کند. با مجموعه فعالیتهای گسترده ای که دومان سهند تا به امروز انجام داده است، می توان گفت که وی جزو افراد موفق می باشد.

چگونه دومان سهند به موفقیت رسید؟

زندگی یک کارآفرین و یا یک سرمایه گذار همیشه دارای پستی و بلندی و برد و باخت است.اما دو مساله اصلی همیشه وجود دارد یکی دانش فردی و دیگری توانایی ادامه مسیر. با نگاهی کلی به زندگی دومان سهند میتوان دریافت که او، با آشنایی که به تکنیک های سرمایه گذاری و امور مالی و فعالیتهایی که در زمینه ی گردشگری و هتلداری، روزنامه نگاری و سردبیری روزنامه های مختلف داشته است فردی موفق و صاحب نظر است .این موفقیت از نگاه فردی دومان سهند و اهمیت ویژه ای است که به آموزش دادن خویش و رشد و توسعه فردی خودش داشته است و اینکه بدون تجربه(شکست یا ختی کشیدن) نمیتوان به موفقیت رسید و دومان سهند هم از این قضیه مستثنی نبوده است.


  دومان سهند

موفق شدن از نگاه دومان سهند:

سرمایه گذاری می تواند شما را از فرش به عرش ببرد یا بالعکس. سرمایه گذاری کردن نوعی ریسک محسوب می شود و هرفردی شجاعت ریسک کردن را ندارد. بسیاری از افراد خواهان سرمایه گذاری در جایی هستند که می توانند سود خوبی بدست آورند. دومان سهند عقیده دارد که هر فردی باید روی خودش سرمایه گذاری کند. شما از طریق سرمایه گذاری روی ذهن و سلامتی تان، می توانید اولین گام را برای سرمایه گذاری های پولی نیز بردارید. سرمایه گذاری باید از طریق انجام بررسی ها و تحلیل های لازم صورت بگیرد تا با شکست مواجه نشوید. دومان سهند که جزو سرمایه گذاران موفق است، این اعتقاد را دارد که پول و سرمایه می تواند با بالاترین نرخ و کمترین میزان ریسک رشد کند.

موفق شدن دومان سهند با فعالیت در زمینه ی هتل

دومان در زمینه ی هتل نیز سرمایه گذاری هایی انجام داده است. از آنجاییکه تفریح و گردشگری از اولویت های بسیاری از افراد می باشد، دومان سهند نیز فعالیت و سرمایه گذاری در این زمینه را انتخاب کرده است. از سرمایه گذاران هتل هایی مانند ستاره کیش و هتل لوکس بلور تهران، دومان سهند می باشد.

سرمایه گذاری دومان سهند در صنعت هنر

از دیگر سرمایه گذاری های دومان سهند، سرمایه گذاری در زمینه ی فیلم و سینما است. دومان سهند از دو اثر بین المللی به نام های، مرمت و دایلند را حمایت کرده است.


 دومان سهند

موفق شدن دومان سهند در زمینه ی روزنامه نگاری

دومان سهند فعالیت حرفه ای خودش را با خبرنگاری در زمینه ی سرمایه گذاری شروع کرده است. وی به عنوان خبرنگار در نشریه تجارت گردشگری فعالیت کرده است. از موفقیت های دومان می توان به فعالیت به عنوان موسس و سرمایه گذار در نشریات و روزنامه های مختلف مانند  نشر آینده، اکسیر، وقایع و آسمان آبی اشاره کرد.