آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ شکم خالی شده ( بالای 1.5 کیلوگرم)

قیمت ( تومان ) : ۲۳,۵۰۰

وزن
هر کیلو
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۶ مورد
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۲۳,۵۰۰
پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۲۳,۵۰۰
پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۷,۵۰۰
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۱,۵۰۰
پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۱,۵۰۰
پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۱۱,۵۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۶ مورد