آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت کپورفیله طعم دار شده

قیمت ( تومان ) : ۶۳,۰۰۰

وزن
هر کیلو
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۳,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۳,۰۰۰
پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۳,۰۰۰
پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۳,۰۰۰
پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۳,۰۰۰
پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۳,۰۰۰
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۳,۰۰۰
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۳,۰۰۰
پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۳,۰۰۰
پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۳,۰۰۰
پنج شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰