آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت آمور فیله

قیمت ( تومان ) : ۷۶,۰۰۰

وزن
هر کیلو
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۶ مورد
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۷۶,۰۰۰
پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۷۶,۰۰۰
پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۶ مورد