آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر ریال قطر | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۹۳ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۹۲۵
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۹۲۵ ۳,۹۲۵ ۳,۹۲۵
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۸۸۵ ۳,۸۸۵ ۳,۸۸۵
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۹۵۰ ۳,۹۵۰ ۳,۹۵۰
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۷۴۰ ۳,۷۴۰ ۳,۷۴۰
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۷۷۰ ۳,۷۷۰ ۳,۷۷۰
جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۷۷۰ ۳,۷۷۰ ۳,۷۷۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۹۳ مورد