آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر ریال قطر | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۹۳ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۴۸۰ ۴,۴۸۰
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۲۹۵ ۴,۲۹۵ ۴,۲۹۵
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۰۸۰ ۴,۰۸۰ ۴,۰۸۰
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۹۵۰ ۳,۹۵۰ ۳,۹۵۰
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۹۲۵ ۳,۹۲۵ ۳,۹۲۵
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۹۲۵ ۳,۹۲۵ ۳,۹۲۵
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۹۲۵ ۳,۹۲۵
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۹۳ مورد