آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر ریال قطر | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۹۳ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۴,۸۱۰ ۴,۵۸۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۶ ۴,۸۱۰ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۴,۸۱۰ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۸۱۰ ۴,۸۱۰ ۴,۸۱۰
جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۸۱۰ ۴,۸۱۰ ۴,۸۱۰
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۵,۰۳۰ ۵,۰۳۰ ۵,۰۳۰
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۴۸۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۹۳ مورد