> قیمت   هر ریال قطر
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر ریال قطر

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۳ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۴,۸۱۰ ۴,۵۸۰ ۴,۵۸۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۴,۵۸۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۳ مورد