آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر ریال عمان

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۲ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۴۳,۴۰۰ ۴۳,۴۰۰ ۴۳,۴۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۴۳,۴۰۰ ۴۳,۴۰۰ ۴۳,۴۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۴۳,۴۰۰ ۴۳,۴۰۰ ۴۳,۴۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۴۳,۴۰۰ ۴۳,۴۰۰ ۴۳,۴۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۴۳,۴۰۰ ۴۳,۴۰۰ ۴۳,۴۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۴۵,۰۰۰ ۴۳,۴۰۰ ۴۳,۴۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۴۳,۴۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۲ مورد