> قیمت   هر دینار بحرین
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر دینار بحرین

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۲ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۴۶,۴۰۰ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۴۳,۵۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۲ مورد