> قیمت   هر دینار کویت | صفحه ۴
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر دینار کویت | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۹۳ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۷,۴۵۰
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۷,۴۵۰ ۴۷,۴۵۰ ۴۷,۴۵۰
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۷,۷۰۰ ۴۷,۷۰۰ ۴۷,۷۰۰
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۵,۱۰۰ ۴۵,۱۰۰ ۴۵,۱۰۰
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۵,۳۰۰ ۴۵,۳۰۰ ۴۵,۳۰۰
جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۵,۳۰۰ ۴۵,۳۰۰ ۴۵,۳۰۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۹۳ مورد