> قیمت   هر دینار کویت | صفحه ۳
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر دینار کویت | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۹۳ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۵۴,۰۰۰
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۵۱,۷۰۰ ۵۱,۷۰۰ ۵۱,۷۰۰
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۹,۲۰۰ ۴۹,۲۰۰ ۴۹,۲۰۰
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۷,۵۵۰ ۴۷,۵۵۰ ۴۷,۵۵۰
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۷,۴۵۰ ۴۷,۴۵۰ ۴۷,۴۵۰
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۷,۴۵۰ ۴۷,۴۵۰ ۴۷,۴۵۰
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴۷,۴۵۰ ۴۷,۴۵۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۹۳ مورد