> قیمت   هر دینار کویت | صفحه ۲
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر دینار کویت | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۹۳ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۶ ۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۹۳ مورد