> قیمت   هر دینار کویت
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر دینار کویت

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۳ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ ۵۵,۱۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۵۸,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۳ مورد