> قیمت   هر لاری گرجستان
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر لاری گرجستان

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۳ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۶,۶۷۰ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۶,۳۸۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۳ مورد