> قیمت   هر منات آذربایجان
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر منات آذربایجان

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۱ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۹,۷۵۰ ۹,۷۵۰ ۹,۷۵۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۹,۷۵۰ ۹,۷۵۰ ۹,۷۵۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۹,۷۵۰ ۹,۷۵۰ ۹,۷۵۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۹,۷۵۰ ۹,۷۵۰ ۹,۷۵۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۹,۷۵۰ ۹,۷۵۰ ۹,۷۵۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۱۰,۳۰۰ ۹,۷۵۰ ۹,۷۵۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۹,۷۵۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۱ مورد